VOORBEHOUDEN HANDELING: INBRENGEN PERIFEER INFUUS

Doelgroep
Zorgprofessionals (zowel BIG als niet BIG geregistreerd) die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek of patiëntenzorg en het inbrengen van een perifeer infuus in opdracht van een arts uitvoeren.

Doel
Na afloop van deze scholing beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om het inbrengen van een perifeer infuus volgens het AMC protocol in een skills lab setting uit te voeren.

Inhoud en werkwijze
De deelnemers doorlopen de bij de handeling behorende e-learning module en toets.

Externe deelnemers dienen via Noordhoff Campus Med de e-learning module en toets "inbrengen perifeer infuus” zelf aan te schaffen (tijdens kantooruren) en te volgen. (kosten Noordhoff Campus Med e-learning Inbrengen van een perifeer infuus ± € 41,50; bij lidmaatschap V&V ontvangt u korting)
De e-learning dient afgerond te zijn voordat u aan de vaardigheidstraining kan deelnemen, het certificaat waarmee u aantoont de toets te hebben behaald dient u bij de vaardigheidstraining te laten zien.
Tijdens de vaardigheidstraining leren de deelnemers onder begeleiding van een docent de handeling volgens AMC protocol uitvoeren in een skills lab setting.

Externe deelnemers: u ontvangt uiterlijk een maand voor datum van de vaardigheidstraining een bevestiging, de module en het AMC protocol “Inbrengen perifeer infuus (AMC breed)” van het secretariaat Bij- en nascholing.

Getuigschrift
U ontvangt na het behalen van de praktijktoets een bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van het inbrengen van een perifeer infuus in een skills lab setting.
U kunt daarna de handeling in de praktijk onder toezicht en in opdracht van een arts uitvoeren, waardoor u zich verder in de praktijk bekwaamt. Wanneer u zich bekwaam voelt en de arts u bekwaam vindt, dient door de arts een bekwaamheidsverklaring in de praktijk ondertekend te worden.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 100%
Totaal aantal punten: 2

AMC competenties
Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het 'Curriculum Verpleegkundigen'

Datum 2017 
12 oktober : 12.30 - 14.30 uur

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 8

Het protocol van onderstaande handeling is in Kwadraet te vinden:
in de zoekfunctie typt u in: Perifeer infuus
Kies nu het document: Inbrengen perifeer infuus (AMC breed)

Externe deelnemers krijgen het protocol digitaal toegestuurd.