Intensieve Klinische Zorg basis

Doelgroep
Verpleegkundigen die werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg.

Doel
In deze cursus leert de cursist een vitaal bedreigde patiënt te herkennen.
Aan het eind van de module Intensieve Klinische Zorg Basis is de cursist in staat om een verstoring van één of meer vitale functies (bewustzijn, ademhaling, circulatie) systematisch te observeren, te interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren.

Inhoud en werkwijze
De leeractiviteiten worden verzorgd door docenten van verschillende disciplines, die elk vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. De cursisten bereiden de theorie thuis voor, in de lessen ligt de nadruk op het toepassen van de theorie d.m.v. casusbesprekingen. De cursus wordt afgesloten met een Lotus-vaardigheidstraining met 6 verschillende casussen die door de cursisten worden geoefend.

Getuigschrift
U ontvangt een certificaat indien de cursus volledig gevolgd is en de toets voldoende is afgerond.

Accreditatie Kwaliteitsregister V&V
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)

  • Klinisch handelen: 80%
  • Communicatie: 20%
  • Totaal aantal punten: 12

Data 2017
2 en 3 oktober
9 en 10 oktober
7 en 8 november

Neem contact op via bns@amc.nl

Studiebelasting thuis: afhankelijk van kennis en ervaring ca. 14 uren

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 21

Kosten
Extern:€ 320,00
Intern: € 270,00