Medische terminologie

Doelgroep
Medewerkers van afdelingen, poliklinieken en diensten die te maken hebben en/of krijgen met medische termen.

Doel
De deelnemer heeft kennis betreffende medische termen gekregen, uitgebreid en/of opgefrist.

Inhoud en werkwijze
Op interactieve wijze wordt kennis opgefrist en/of aangeleerd. Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van studieboeken die tevens als naslag kunnen worden gebruikt. Deze studieboeken worden in de eerste les uitgedeeld. Iedere les eindigt met een zelfstudieopdracht.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
• grondslag medische terminologie ( meervoud, samenstelling, voor- en achtervoegsels)
• tracti
• behandeling
• "ziekte" (infectie, ontsteking, tumoren)
• per specialisatie

De cursus wordt afgesloten met een toets in quizvorm.

Getuigschrift
Volledige deelname aan de cursus geeft recht op een Bewijs van Deelname.

Duur en lestijd
Duur: 6 x 1,5 uur
Tijd: 16:30 – 18:00 uur
plus zelfstudie

Data 2017
Voor 2017 wordt de cursus niet meer georganiseerd.
Via het inschrijfformulier 'wachtlijst' kunt u aangeven belangstelling te hebben voor deze cursus. Bij voldoende inschrijvingen wordt de cursus georganiseerd.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 16

Kosten
±
 € 260,00 (inclusief boeken)