Bijscholing oncologie

Doelgroep
Verpleegkundigen intra- of extramuraal die te maken krijgen met patiënten met een oncologische aandoening.

Inhoud en werkwijze
De cursus bestaat uit drie hoofdthema’s:
• Basiskennis Oncologie
• Psycho-sociale begeleiding
• Palliatieve zorg

Als voorbereiding op de bijscholing maken de cursisten de e-learning ‘Basiscursus Oncologie’.

In de cursus wordt met behulp van klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek de basiskennis uit de e-learning verdiept. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
• inzicht in het traject en de fase van de behandeling waarin de patiënt zich bevindt;
• het kunnen herkennen van symptomen die gevolg zijn van de ziekte of eerdere behandeling;
• het kunnen benoemen van verpleegkundige aandachtspunten en interventies;
• de lastmeter (of een ander instrument): het kunnen benoemen van verpleegkundige aandachtspunten en interventies n.a.v. de uitkomsten uit de lastmeter;
• in grote lijnen op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. oncologie;
• adviseren t.a.v. ontslag naar huis;

Naast algemene kennis over oncologie bestaat deze cursus uit een dagdeel over psycho-sociale begeleiding en palliatieve zorg.
In het dagdeel psycho-sociale worden door de cursist ingebrachte casuïstieken uitgespeeld met een acteur. In het dagdeel palliatieve zorg wordt aandacht besteed aan specifieke klachten die kunnen optreden in de palliatieve fase en de verpleegkundige aandachtspunten hierbij.

Getuigschrift
Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
Klinisch handelen: 60 %
Communicatie: 20 %
Samenwerking: 20%

Totaal aantal punten Kwaliteitsregister V&V: 12

Duur en lestijd
Duur: 2 dagen van 8.30 – 16.00 uur.
De studiebelasting van de e-learning ‘Basiscursus Oncologie’ bedraagt 2 uur.

Data 2017
Nog niet bekend

Heeft u belangstelling voor deze cursus; mail bns@amc.nl


Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 16

Kosten
AMC medewerkers: € 285,00 (inclusief e-learning)

Extern: € 345,00 (exclusief e-learning; deze moet door de cursist zelf worden gekocht (tijdens kantooruren) via CampusMed van Noordhoff Health, zie hiervoor: http://www.noordhoff-health.nl/wps/portal/zorg/e-learning-ziekenhuizen-verpleegkundige/cursusaanbod )