Train de toetser

Doelgroep
Organisaties in de gezondheidszorg waarbij verpleegkundigen de gedelegeerde taak hebben om collega-verpleegkundigen te toetsen op het uitvoeren van voorbehouden- of risicovolle handelingen.

Doel
In de wet BIG is beschreven dat voorbehouden handelingen alleen uitgevoerd mogen worden door verpleegkundigen die hiervoor bevoegd en bekwaam zijn. In deze training krijgen verpleegkundigen didactisch handvatten aangereikt om hun collega’s te toetsen op het uitvoeren van de Voorbehouden Handelingen.
De training gaat er van uit dat de organisatie een regeling heeft waarin beschreven is dat Voorbehouden Handelingen intercollegiaal worden getoetst. De training wordt op maat ontwikkeld zodat deze aansluit bij de organisatie.

Inhoud en werkwijze
Zelfstudie, theorie en het praktisch oefenen met verschillende toets situaties, vormen een onderdeel van de scholing. De scholing wordt afgesloten met een vaaridgheidstoets.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• definitie van toetsen
• het doel van toetsen
• feedback geven
• het toetsproces
• kwaliteitseisen van de toets
• het toetsen van vaardigheden
• betrouwbaarheid van de toetser

Getuigschrift
Deelname aan de scholing geeft recht op het nascholingscertificaat.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Professionaliteit: 60%
• Kennis en Wetenschap 20%
• Maatschappelijk handelen: 20%
Totaal aantal punten: 7

Duur en lestijd
Duur: 1 dag, 8.30 - 16.00 uur

Data 2017:
Wg 4: 18 oktober
Wg 5: 6 december


Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12

Kosten: € 230,--

Meer informatie: neem contact op met de opleidingsadviseur via bns@amc.nl