Training en toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen voor zorgprofessionals
in de wijkzorg of andere zorgsetting

Doelgroep
Verpleegkundigen of verzorgenden IG werkzaam in de wijkzorg of andere zorgsetting.

Doel
Het trainen en toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen in een skills lab omgeving.

Inhoud en werkwijze
De afdeling Bij- en nascholing biedt de volgende modules aan (apart te volgen):
1. Maagsonde inbrengen en sondevoeding toedienen;
2. Injecteren (i.m. en s.c.);
3. Blaaskatheterisatie (man en vrouw, eenmalig en verblijfskatheter);
4. Stoma verzorging;
5. Intraveneuze toediening geneesmiddelen (met infuus en via pomp);
6. Toediening bloedproducten;
7. Tracheastoma en bronchiaal toilet;
8. Inbrengen perifeer infuus;
9. Centraal veneuze katheter;
10. Port-a-cath

De trainers en toetsers zijn ervaren AMC verpleegkundigen en hiervoor opgeleid.
Er wordt met en van elkaar geleerd in een groepje van maximaal 4 personen per trainer. Bij de training wordt gebruik gemaakt van de Vilans protocollen.
In deze training kunt u de Skills lab toets afronden.

Instroomvereisten

U bestudeert de van toepassing zijnde e-learning modules van Noordhoff (CampusMed of -Care); https://www.noordhoff-health.nl/nl/webshop.
In de e-learning wordt de theorie behandeld en getoetst. De e-learning toets dient afgerond te zijn voordat u aan de vaardigheidstraining deelneemt. Het certificaat van de toets overlegt u voorafgaand aan vaardigheidstraining.

Getuigschrift
Per afgeronde module ontvangt u een certificaat voor het uitvoeren van de voorbehouden handeling in een skills lab setting.
In de praktijk behaalt u de bekwaamheidsverklaring volgens de binnen uw instelling geldende richtlijnen/afspraken.

CanMEDS competenties
Deze modules dragen bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 100 %
Totaal aantal punten per module: 2 (behalve injecteren: 1 punt)

Data 2017
Voor data en modules:
zie inschrijfformulier (vervolgblad 2)

Kosten
Per module: zie inschrijfformulier

Voor andere zorgprofessionals kan maatwerk worden ontwikkeld.
Ook verzorgen wij scholing voor uw gehele team. Contact: bns@amc.nl