Zoeken naar Evidence


Cursus aansluitend op de cursus Evidence Based Practice 1 voor de volger.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4/5 die de cursus EBP 1 hebben gevolgd.

Doel
Na afloop van deze cursus weet de deelnemer
• dat EBP een vijfstaps methode is, waarbij het formuleren van een goede klinische vraagstelling en het efficiënt zoeken naar wetenschappelijke literatuur de beginstappen zijn
• wat de verschillen zijn tussen wetenschappelijke artikelen van hogere en lagere bewijskracht en kan men een omschrijving geven van de verschillende onderzoekstypes
• via AMC Literatuur (= digitale bibliotheek AMC) te zoeken in bronnen van geaggregeerde evidence, (guidelines, TRIP, Cochrane e.a.)
• n.a.v. een bepaalde klinische vraagstelling een goed opzoekbare vraag te formuleren volgens de PICO-methode
• op systematische, transparante en efficiënte wijze te zoeken in PubMed e.a. bronnen hoe een goede zoekstrategie op te bouwen
• wat het belang is van zoeken met tekstwoorden naast indextermen (Mesh)
• hoe zoekfilters binnen PubMed Clinical Queries toe te passen
• hoe zoekstrategieën en resultaten kunnen worden opgeslagen

Inhoud en werkwijze
Deze cursus sluit aan op de cursus EBP 1.
Verpleegkundigen die zich met EBP gaan bezighouden dienen derhalve de kennis en vaardigheid t.a.v. zoeken te bezitten of te verkrijgen. In deze cursus wordt ingegaan op principes van zoeken naar
evidence. Er wordt via een hands on training geoefend in het efficiënt zoeken in bronnen van
geaggregeerde evidence, waarbij de nadruk ligt op het ‘snel’ vinden van relevante literatuur in deze bronnen.
Cursisten die nog niet bekend zijn met Pubmed bereiden zich voor met de online zelfstudie Pubmed van de Medische bibliotheek.
Daarnaast gaat de cursus dieper in op het systematisch en goed opbouwen van de zoekstrategie in PubMed (PubMed omvat o.a. MEDLINE, de grootste internationale biomedische database). Tevens komen andere evidence bronnen aan bod, zoals Cinahl en Cochrane.

Getuigschrift
U ontvangt een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
Kennis en wetenschap: 100%
Totaal aantal punten: 3

Data 2017:
27 september

Tijd: 9.00-12.00 uur

Aantal deelnemers
Maximaal 8

Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers.
Neem hiervoor contact op via bns@amc.nl

Kosten
Extern: € 95,00