Immediate Life Support

Doelgroep
Artsen en (specialistische) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening tijdelijk de leiding moeten nemen over de behandeling van de vitaal bedreigde patiënt tot er meer gespecialiseerde hulp gearriveerd is.

Doel
De cursisten leren in deze training een eenduidige initiële benadering om een vitaal bedreigde patiënt vroegtijdig te herkennen en te starten met interventies volgens de ABCDE-methodiek. Door tijdige en juiste alarmering wordt delay van overplaatsing naar een afdeling met een hoger zorgniveau voorkomen.
Daarnaast beschikt de deelnemer na afloop van deze cursus over kennis en vaardigheden om volwassenen met een arrest te kunnen behandelen in de periode voor de aankomst van het reanimatieteam.

Voorwaarde voor deelname
Deelnemers dienen over een geldig ERC-certificaat provider BLS/AED te beschikken.

Inhoud en werkwijze
- Theorie over de ABCDE methode en het alarmeren van het reanimatieteam en SIT.
- Demonstratie, oefenen en scenariotraining van de benadering volgens de ABCDE-methodiek.

Getuigschrift
Wanneer de deelnemer slaagt voor de scenariotoets wordt hij ingeschreven als ILS hulpverlener in het Course Management Systeem van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR/ERC). Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Accreditatie Kwaliteitsregister V&V
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
• Klinisch handelen: 100%

Totaal aantal punten: 6

Duur en lestijd
Duur: 1 dag

Aanbiedingsvorm
De training wordt op verzoek georganiseerd.

Aantal deelnemers
Minimaal 6; maximaal 12.

Kosten
Volgens offerte; de richtprijs is €265,00 per interne deelnemer en €325,00 voor externe deelnemers.