Advanced Life Support (ALS) Provider Course

Doelgroep
Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen.

Doel
Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om in teamverband specialistische reanimatie van volwassenen toe te passen.

Voorwaarde voor deelname
Deelnemers dienen over een geldig ERC-certificaat provider BLS/AED te beschikken.

Inhoud en werkwijze
In de cursus komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie aan de orde.
Vaardigheden als endotracheale intubatie, beademen, het inbrengen van een infuus, cardioversie, defibrillatie en transcutane pacing worden geoefend.
Onder leiding van een instructeur worden verschillende scenario’s geoefend.
Hypothesevorming op basis van waargenomen symptomen en het inzetten van een behandeling vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.
Ook zal er aandacht worden besteed aan bijzondere reanimatiesituaties zoals reanimatie bij verdrinking, trauma, intoxicatie en zwangerschap.

Certificering
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een praktisch examen.
De BLS-vaardigheden worden op de eerste cursusdag getoetst.
Bij een voldoende beoordeling wordt de cursist ingeschreven in het Course Management Systeem van de European Resuscitation Council.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 60%
• Communicatie: 20%
• Professionaliteit en kwaliteit: 20%

Totaal aantal punten Kwaliteitsregister V&V: 16

Duur en lestijd
Duur: 2 dagen, 8.00 uur - 18.30 uur

Data 2017/2018
22 en 23 november 2017
17 en 18 januari 2018
11 en 12 april 2018
16 en 17 mei 2018

Kosten: € 900,00

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12

In deze cursus is de verhouding instructeur cursist 2:6

Mogelijk vervolg
De faculty (cursusleiding) beoordeelt elke cursist op kennis, vaardigheden en inzet tijdens de cursus. Wanneer de faculty, mede op grond van de behaalde toetsresultaten, van oordeel is dat u een geschikte kandidaat bent, kan aan u gevraagd worden om u verder te bekwamen tot ALS-instructeur. (Generic Instructor Course)