Instructeur Paediatric Basic Life Support
Verkorte training voor BLS/AED Instructeurs

Doelgroep
Verpleegkundigen, artsen, paramedici met minimaal niveau 4.

Toelatingseisen:
Doordat dit een 1 daagse (verkorte) cursus betreft heeft u in het CMS van de ERC een geldige registratie als Full Instructor BLS/AED

Doel
In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend instructeur basale reanimatie kinderen.

Inhoud en werkwijze
Theorie over de volgende onderwerpen:
• Anatomie en fysiologie van het hart, de bloedsomloop en de ademhaling bij (jonge) kinderen
• Didactische principes

Praktisch oefenen van:
• Deelvaardigheden volgens 4-stappenmodel met aandacht voor de verschillen tussen de
reanimatiebenadering bij volwassenen en bij baby’s en kinderen tot de puberteit
• Les/instructie geven

Getuigschrift
Na deelname aan de scholing en een voldoende voor het practicum, de lesopdracht en de praktische toetsing ontvangt de cursist het ERC certificaat.

De cursist wordt als Instructor Candidate ingeschreven in het Course Management Systeem (CMS) van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 20 %
• Communicatie: 80 %

Totaal aantal punten: 6

Duur en lestijd
Duur: 1 dag, 8.30-17.00 uur

Datum 2017


Aantal deelnemers
Minimaal 4, Maximaal 6

Kosten
€ 250,00

Inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal en certificering

Vervolg
De cursist dient minimaal één keer onder begeleiding van een NRR/ERC geregistreerde instructeur een cursus te verzorgen. Na registratie in het CMS van de NRR/ERC als full instructor is de cursist bevoegd de cursus zelfstandig te verzorgen volgens de NRR/ERC richtlijnen.
Afspraken over het verzorgen van een cursus onder begeleiding worden door de cursist zelf gemaakt.