Opfriscursus Advanced Life Support (ALS)

Doelgroep
Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen die in bezit zijn van het ERC certificaat ALS.
De cursist dient elke vijf jaar een herhaling te volgen om dit certificaat geldig te houden.

Doel
In deze cursus wordt de lesstof van de ALS provider course herhaald. Na afloop van deze cursus is de deelnemer op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van specialistische reanimatie van volwassenen.

Inhoud en werkwijze
In de cursus komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie aan de orde. Vaardigheden als endotracheale intubatie, beademen, het inbrengen van een infuus, cardioversie, defibrillatie en transcutane pacing worden geoefend. Onder leiding van een instructeur worden verschillende scenario’s geoefend. Hypothesevorming op basis van waargenomen symptomen en het inzetten van een behandeling vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.
Ook zal er aandacht worden besteed aan bijzondere reanimatiesituaties zoals reanimatie bij verdrinking, trauma, intoxicatie en zwangerschap.

Certificering
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een praktisch examen, indien de cursist hiervoor slaagt, wordt het certificaat met 5 jaar verlengd.

CanMEDS competenties
Deze cursus is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 60%
• Professionaliteit en kwaliteit: 40%

Totaal aantal punten: 8

Duur en lestijd
Duur: 1 dag, 8.30 uur - 18.30 uur

Inschrijving
Geïnteresseerden voor deze cursus worden op een wachtlijst geplaatst. De cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling.

Aantal deelnemers
Minimaal 12, maximaal 24.
In deze cursus is de verhouding instructeur - cursist 2:6

Kosten
AMC medewerkers: € 475,00
Extern: € 570,00
Inclusief koffie, thee, lunch en certificering