Opfriscursus instructeur Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie

Doelgroep
Gecertificeerde Basic Life Support en AED instructeurs, met een nog geldige registratie.
(NB de geldigheid van het certificaat BLS/ AED instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een BLS/AED hulpverlener cursus verzorgt en één maal per twee jaar een opfriscursus bijwoont)

Doel
Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de cursist met betrekking tot het geven van onderwijs in basale reanimatie en het gebruiken van de AED opgefrist.

Inhoud en werkwijze
Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot
• het reanimeren van volwassenen
• het herkennen van levensbedreigende situaties, hartritmestoornissen
• het instrueren van Basic Life Support
• het veilig en efficiënt gebruiken van de AED
• mondeling getoetst en er wordt praktisch geoefend

Getuigschrift
Na afronding van de cursus wordt de inschrijving als BLS/AED instructeur in het Course Management Systeem van de European Resuscitation Council verlengd. U ontvangt het ERC certificaat.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 60%
• Communicatie: 40%

Totaal aantal punten: 4

Tijd: ochtend: 08.30 - 12.30 uur
middag: 13.00 - 17.00 uur

Data 2018
Wg 001: 19 januari 8.30-12.30 uur
Wg 002: 19 januari 13.00-17.00 uur

Aantal deelnemers
Maximaal 6

Kosten
Extern: € 190,00