Opfriscursus instructeur Paediatric Basic Life Support

Doelgroep
Gecertificeerde Paediatric Basic Life Support instructeurs, met een nog geldige registratie.
(NB: de geldigheid van het certificaat PBLS instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een PBLS hulpverlener cursus verzorgt en één maal per twee jaar een opfriscursus bijwoont).

Doel
Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de cursist met betrekking tot het geven van onderwijs in basale kinderreanimatie opgefrist.

Inhoud en werkwijze
Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot
• het herkennen van levensbedreigende situaties
• het reanimeren van kinderen
• het instrueren van Paediatric Basic Life Support
mondeling getoetst en er wordt praktisch geoefend.

Getuigschrift
Na deelname aan de cursus wordt de inschrijving van de cursist als PBLS-instructeur in het Course Management Systeem van de European Resuscitation Council verlengd.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 40 %
• Communicatie: 60 %

Totaal aantal punten: 4

Duur en lestijd
Duur: 1 middag, 13.00 – 17.00 uur

Wanneer op korte termijn uw kwalificatie verloopt, wordt u geadviseerd de cursuskalender van het ERC te raadplegen.

Datum 2017
1 december
 (eventueel i.c.m. opfris instructeur BLS/AED)

Aantal deelnemers
Maximaal 6

Kosten
Extern: € 280,00