TPV & Darmfalen bij volwassenen

Doelgroep
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants uit voedingsteams in ziekenhuizen; verpleegkundigen van specialistische thuisteams die in de thuissituatie te maken krijgen met patiënten die TPV nodig hebben bij darmfalen.

Doel
Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over kennis en inzicht om verantwoord zorg te kunnen verlenen aan patiënten met totale parenterale voeding (TPV) bij darmfalen.

Inhoud en werkwijze
De leeractiviteiten worden verzorgd door professionals van het TPV & darmfalenteam van het AMC.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• De indicaties voor het starten van TPV
• Chronisch darmfalen
• Het proces van acuut darmfalen
• TPV gerelateerde complicaties
• De verschillende soorten TPV
• Orale en/of enterale voeding naast TPV
• Afbouwen van TPV
• Continue of intermitterend toedienen van TPV
• Toepassing van medicatie
• Specifieke aandachtspunten t.a.v. stoma-, fistel- en wondzorg
• De verschillende Intraveneuze toegangswegen
• Centraal veneuze catheter gerelateerde complicaties en hoe te handelen
• De psychosociale belasting van de TPV patiënt thuis

De cursusdag start met de bespreking van een casus die de leidraad zal zijn van de dag. Van de cursisten wordt verwacht dat zij ter voorbereiding op de cursusdag de literatuur uit de reader lezen en een instaptoets maken.

Getuigschrift
Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden)
• Klinisch handelen: 100%

Totaal aantal punten Kwaliteitsregister V&V: 7

Accreditatie bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) is aangevraagd.

Voor het cursusjaar 2013-2014 zijn de volgende accreditatiepunten toegekend:
RSV heeft 7 accreditatiepunten toegekend.
NAPA heeft 3 accreditatiepunten toegekend.

Duur en lestijd
Duur: 1 dag, 9.00 – 17.00 uur

Datum
Neem contact op via bns@amc.nl

Aantal deelnemers
Minimaal 15, maximaal 25

Kosten
± € 120,00 inclusief lunch