De AMC-stempel


De Amsterdamse context
Het AMC opereert in een grootstedelijke (Amsterdamse) context. Dit betekent dat het AMC te maken heeft met grootstedelijke vraagstukken, zoals veel verschillende culturen, drugsgebruik. Daarbij heeft Amsterdam als wereldstad een grote aantrekkingskracht voor artsen en onderzoekers uit de hele wereld. Hierdoor is het AMC een dynamische omgeving om in samen te werken, om in te leren en om in te groeien. Het AMC heeft zelfvertrouwen en er heerst een zekere bravoure bij onze medewerkers en studenten.


De focus op preventieve geneeskunde
Het AMC heeft veel aandacht voor het voorkomen van ziekten. Preventie wordt een steeds belangrijker middel om de maatschappelijke gezondheid te bevorderen. Het belang van een gezonde levensstijl en gezond eten wordt steeds meer erkend. Hierdoor wordt bewustwording en voorlichting steeds belangrijker. Preventieve geneeskunde is een belangrijk onderdeel van de Bachelor Geneeskunde en het AMC doet hier veel onderzoek naar.


Meer mogelijkheden door samenwerking
Het AMC gelooft in interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking. Daarom gaat ook dit jaar weer een dubbele bachelor Geneeskunde en Biomedische wetenschappen van start. Deze dubbele bachelor is een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen onze faculteit en de FNWI. Binnen het AMC werken de bachelors Geneeskunde en Medische Informatiekunde intensief samen. Het is voor studenten van beide opleidingen gemakkelijk om keuzevakken van de ander te volgen doordat de curricula voor een deel op elkaar zijn afgestemd.

Ook werken we veel samen met onze studenten. Want onze studenten zijn onderdeel van het AMC vanaf hun eerste dag. Onze studenten hebben ook een zeer actieve rol bij de ontwikkeling en evaluatie van onze opleidingen.


Studeren middenin de praktijk
De Geneeskunde Faculteit van de UvA is in het AMC gehuisvest en daardoor begeven onze studenten zich vanaf de eerste dag tussen artsen, patiënten en onderzoekers. Hierdoor krijgen ze medische ontwikkelingen direct mee en worden ze gedwongen om een professionele houding aan te nemen.