Kenmerken Bachelor Geneeskunde


De Bachelor Geneeskunde van het AMC kenmerkt zich door de volgende punten:

  • Samen werken voor de beste zorg: in de Bachelor Geneeskunde staat de student en bovenal het ‘leren van de student’ centraal. En dat actief leren doen we ‘samen’; samen met medestudenten, samen met docenten en ook samen met studenten van andere opleidingen, zoals verpleegkunde of fysiotherapie.
  • Door samenwerking te stimuleren willen we de betrokkenheid met elkaar en de opleiding vergroten en kennis uitwisselen. Daarom lossen onze studenten complexe en minder complexe zorgproblemen op in (interprofessionele) teams en ontwikkelen en verbeteren we ons onderwijs in teamverband. Deze teams bestaan bijvoorbeeld uit docenten, onderwijskundigen, artsen en met studenten.
  • Nieuwe en actieve onderwijsmethoden: door nieuwe onderwijsvormen worden studenten gestimuleerd om een actieve leerhouding aan te nemen. Er is veel kleinschalig onderwijs en er wordt gebruik gemaakt van innovatieve onderwijsmethoden zoals e-learning en Team Based Learning. Per week zijn er ongeveer 12-15 contacturen en 27-30 zelfstudie-uren. Het aantal hoorcolleges ongeveer 5 uur per week. De overige contacturen bestaan uit kleinschalig onderwijs. Ongeveer 4 uur per maand wordt besteed aan Team Based Learning.
  • Toekomstgericht onderwijs: de (medische) wereld verandert snel en de onderwijsfocus moet daarom niet alleen liggen op het overbrengen van onze huidige kennis. Onze Geneeskunde studenten worden opgeleid tot medische professionals die in staat zijn om hun dagelijkse werkzaamheden aan te passen aan nieuwe kennis en technieken.