Stage's


Jaar 1:
Het ontwikkelen van een professionele houding wordt extra ondersteund door al vroeg in de opleiding kennis te maken met de zorgpraktijk middels het lopen van stages.

De 1e jaars stage bestaat uit 2 onderdelen:

  • Intramurale stage: meelopen met arts in het ziekenhuis in 1 week

OF

  • Extramurale stage: meelopen met (para)medicus extramuraal gedurende 1 week (4 dagen);

EN

  • Zorgstage: meelopen met een verpleegkundige of verzorgende in een ziekenhuis, revalidatie instelling, verpleeg- of verzorgingshuis gedurende 2 weken (9 dagen).

De zorgstage bevindt zich aan het begin van de opleiding en staat eind oktober ingeroosterd. Voor aanbieders van stageplekken betekent dit dat het kennisniveau van de Geneeskunde stagiaires nog laag is. De nadruk bij de intra- of extramurale stage ligt echt op meelopen, observeren en vragen stellen. Bij de Zorgstage gaat de student echter ook al meewerken en assisteren bij de basiszorg, deze stage is dus meer dan meelopen alleen.

Een stage zo vroeg in de opleiding werkt motiverend. Studenten krijgen al vroeg een beeld van de praktijk en de mogelijkheden die het vakgebied te bieden heeft.

Jaar 2:

“Patiënt in de zorg”
In het tweede jaar gaat elke student een ‘eigen’ patiënt volgen. De student brengt in kaart welke gezondheidsproblemen de patiënt heeft en hoe de zorg verloopt en is georganiseerd. De student kijkt ook naar de context van de patiënt en de ziekte. Welke belemmeringen ervaart de patiënt en welke gevolgen heeft de ziekte voor de maatschappelijke participatie. En, heel belangrijk, hoe ervaart de patiënt het ziek-zijn. In een kleine groep, begeleid door een mentor, worden de ervaringen uitgewisseld en besproken. De student maakt een verslag voor haar / zijn portfolio Professionele Ontwikkeling.

Jaar 3:
De bachelor opleiding wordt afgesloten met het blok ‘Opmaat naar de praktijk’. Dit is een stage die plaatsvindt in het laatste blok van het derde jaar met veel aandacht voor de praktische, medisch professionele vorming zoals het voeren van een gesprek met een patiënt en het doen van lichamelijk onderzoek.