Het geven van feedback op activiteiten

In het co-schapboekje dat de co-assistent bij zich draagt zitten verschillende soorten formulieren. Dit zijn bijvoorbeeld formulieren voor het afnemen van een anamnese gesprek, lichamelijk onderzoek, het invullen van een patiëntverslag en het geven van een patiëntpresentatie. Per co-schap en fase van de opleiding, kunnen het soort en het aantal formulieren verschillen. Dit is afgestemd op de specifieke kenmerken van het betreffende co-schap. Voor de meeste activiteiten geldt dat u de co-assistent observeert en op basis van deze observatie de feedback op het formulier invult. Wie dit doen kan per specialisme verschillen maar over het algemeen zijn het aios en stafleden die deze feedback geven en formulieren invullen.

De co-assistent beheert zelf het boekje met de feedback formulieren. de co-assistent kan vooraf aan een activiteit feedback vragen; een aios of staflid kan ook vooraf aan een activiteit aangeven feedback te willen geven.

NB Observaties hoeven maar kort te duren, vaak is ongeveer tien minuten meekijken al genoeg.

Het heeft sterk de voorkeur om de formulieren zo kort mogelijk na het observeren van de situatie in te vullen. Het meest leert de co-assistent van de feedback n.a.v. uw observatie of bevindingen. Het is dan ook van het grootste belang dat u gebruik maakt van de ruimte voor feedback op alle formulieren. Een enkele zin of opmerking kan de coassistent, zeker als dit nog kort wordt toegelicht, enorm helpen en beter toerusten op een volgende, vergelijkbare situatie.

Consequente, goede feedback is overigens niet alleen in belang van de co, maar is ook belangrijk voor uw collega die de tussen- en eindbeoordeling geeft en de co niet altijd zelf aan het werk heeft gezien. Hij/zij moet dan immers kunnen ‘varen’ op de feedback van collega’s.

De feedback, wordt niet opgenomen in een registratiesysteem. In die zin heeft het geven van een score beneden verwacht niveau geen gevolgen voor de co-assistent, als de co-assistent op een later moment heeft laten zien deze zaken verbeterd te hebben. Uiteraard weegt alle feedback wel mee in de eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling is de enige beoordeling die daadwerkelijk wordt geregistreerd en gevolgen kan hebben voor voortgang naar andere co-schappen. Indien de co-assistent beneden verwacht niveau scoort op een enkele activiteit, is het van belang om af te spreken waarop u verdere ontwikkeling verwacht.