Advies en maatwerk

Competentiegericht opleiden stelt hoge eisen aan de opleidingsgroep en aan de leiding van de groep en de verschillende processen die hieraan inherent zijn. Vragen kunnen zijn:

 • hoe houd ik ons lokale clusteropleidingsplan actueel?
 • hoe kunnen we aios actief betrekken bij het opleiden?
 • welke beoordelingsprocedure hanteren we in onze groep, ons cluster?
 • hoe bereiden we ons voor op de visitatie en hoe richten we ons kwaliteitsbeleid in?
 • hoe bespreek ik de SETQ resultaten met mijn collega’s?
 • welke didactische scholing organiseren we voor onze groep?

Advies & Maatwerk biedt u de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding planmatig te werken aan de kwaliteit van uw opleiding en die interventies te kiezen die daaraan bijdragen. Onderwijskundigen, onderzoekers van Professional Performance en diverse adviseurs kunnen u helpen door:

 1. zaken met u te bespreken en een plan van aanpak te maken;
 2. samen met u voor te bereiden, zodat u goed aan de slag kunt met uw team;
 3. u te ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden;
 4. als adviseur een aantal sessies te leiden;
 5. u te coachen zodat u het daarna zelf overneemt;
 6. te adviseren over interventies (trainingen) mbt de samenwerking in de groep.

Advies & Maatwerk heeft een link met de module Leiderschap in Opleiden en Intervisie voor Opleiders.

Kosten, informatie
Er zijn geen kosten verbonden aan de advisering. Bij interventies ontvangt u een offerte.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met ttt@amc.uva.nl


Beoordelen van aios bij arts-patiënt-communicatie (6-8 sessies x 2.5 uur-monodisciplinair - geen ABAN-punten)

Aios en leden van de opleidingsgroep oefenen met het bespreken van, reflecteren op de arts-patiënt-communicatie door aios. Het geven van feedback op communicatieaspecten (welke?) en het stellen van een norm bij de beoordeling komen ter sprake. Indien gewenst kan, als de module meermaals wordt uitgevoerd, parallel een beoordelingsinstrument (zoals de MAAS-globaal) worden ontwikkeld. Tijdens de module wordt gewerkt met video-opnames van consulten, ingebracht door aios én opleiders.

Kenmerkende opleidingssituaties:

 • KPB communicatie met afdelingspatiënten
 • KPB communicatie met polipatiënten
 • beoordelen aios tijdens opleidingsvergadering.

Na de workshops kunnen aios en opleiders:

 • benoemen waarop ze letten bij de consultvoering;
 • elkaar leerzame feedback geven, helpen te verbeteren.

Opleiders raken thuis in het observeren en beoordelen van consulten. Ze ontwikkelen als groep een procedure, instrument, criteria en een norm voor de beoordeling van de arts-patiënt-communicatie door aios.

Organisatie
Bovenstaand traject wordt aangepast op de vragen vanuit de opleidingsgroep.
Kosten: volgens offerte, na afspraak met de opdrachtgever/opleidingsgroep. Geen accreditatiepunten.