STARTmodule

Deze module verschaft u de didactische basiskennis en vaardigheden voor opleiden op de werkplek. Naar aanleiding van kenmerkende opleidingssituaties ontwikkelt u uw opleiderscompetenties: leermomenten organiseren, ingaan op vragen van en aan aios, ervaringen nabespreken, feedback geven (KPB) en beoordelen. U neemt uw eigen functioneren als opleider onder de loep. De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers.

De STARTmodule bestaat uit twee dagen (09.00-17.00 uur) in vaste volgorde met enkele weken tussentijd (12 accreditatiepunten voor de gehele module). Kenmerkende opleidingssituaties zijn:

  • startgesprek: opleidingsmomenten creëren en benutten, doelen stellen;
  • KPB (OSATS) geven;
  • voortgang vaststellen en bewaken;
  • superviseren: aanzetten tot reflectie op werkzaamheden op de werkplek;
  • samenwerken in de opleidersgroep.

Voor a(n)ios is een vergelijkbare module beschikbaar: Coach de Co. Deze module duurt één dag.

Wanneer en waar

De data van de STARTmodule voorjaar 2018 zijn:

Serie 1: 6 februari en 19 april
Serie 2: 12 maart en 8 mei
Serie 3: 19 april en 21 juni

De modules worden uitgevoerd in de Hogeschool van Amsterdam (Tafelbergweg 51, 1105 BD te Amsterdam)

Aanmelden

U kunt zich HIER online registreren voor de module 2018. Lukt dit niet, dan verzoeken wij u een mail te sturen met uw scholingswens naar: ttt@amc.uva.nl. Indien de module volgeboekt is, kunt u een e-mail sturen naar TtT@amc.uva.nl. Wij zetten u op de wachtlijst en houden u op de hoogte van nieuw geplande data.

Professionals van andere disciplines (zoals verloskundigen) zijn welkom, wij verzoeken u vooraf contact met ons op te nemen.

De trainers
De module wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide medisch specialist (teacher) en een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten
Medewerkers van het AMC nemen gratis deel. Deelnemers uit andere ziekenhuizen wordt een deel van de kostprijs in rekening gebracht, te weten € 700,- voor de gehele module. Let op: de STARTmodule bestaat uit twee dagen en kan alleen als geheel worden afgenomen. De kosten worden gefactureerd en dienen vooraf te zijn betaald.

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt geen restitutie verleend. In overleg met de programmaleider kan een vervangende collega aan de STARTmodule deelnemen.

AMC-specialisten: annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Vanaf 30 dagen voor aanvang van de training wordt € 200,- organisatiekosten in rekening gebracht.

Informatie en maatwerk
Over uitvoering op locatie, aangepast programma (€ 7500,- voor de gehele module (twee dagen), 12 deelnemers per keer), of met andere vragen kunt u contact opnemen met TtT@amc.uva.nl.