Verdiepingsmodules

Met Verdiepingsmodules kunt u uw didactische kennis en vaardigheden op diverse manieren onderhouden en uitbreiden, zoals in het scholingskader van de KNMG is aanbevolen. De tijdsinvestering bedraagt 3 - 4 uur (middag/begin van de avond). Intervisie heeft een looptijd van minimaal een jaar. U kunt kiezen en zelf de volgorde bepalen. Door de opzet van de modules kunt u situaties uit uw dagelijkse opleidingspraktijk inbrengen, uitwerken of ermee oefenen. Er zijn diverse modules/onderwerpen. We plannen telkens een beperkt aantal. Indien gewenst organiseren we voor een opleidingsgroep of huis extra modules. De inhoud van de Verdiepingsmodules gaat ervan uit dat u over de kennis van de STARTmodule beschikt. Alle modules zijn geaccrediteerd via ABAN.

Wanneer:
De data voor de Verdiepingsmodules voor 2018 zijn:


Consultvoering, bespreken van consulten (video) door aios en opleiders: (duur 2 uur - 2 ABAN-punten aangevraagd). Wordt in overleg met de deelnemers gepland.


Data workshops voor mentoren, Mentoren MSc Curius/Curius+ :Mentoren kunnen ook deelnemen aan de Verdiepingsmodule Lastige Feedback én aan Intervisie.


Workshop voor tutoren KKLO :

Waar
Alle modules vinden in of dicht bij het AMC plaats of op verzoek op locatie.

Aanmelden
U meldt zich aan door een mail te sturen naar: TtT@amc.nl onder vermelding van uw BIG-nummer en de gewenste Verdiepingsmodule, Intervisie of Workshop. U ontvangt een bevestiging met locatieaanduiding en enkele weken tevoren een reminder.

Professionals van andere disciplines (zoals verloskundigen) zijn welkom, wij verzoeken u vooraf contact met ons op te nemen.

De trainers
De modules worden uitgevoerd door een speciaal hiertoe opgeleide medisch specialist (teacher) en een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten
Voor deelname aan de modules Kleinschalig Klinisch LijnOnderwijs, Beoordelen coassistenten, workshops DMD en training Decentrale Selectie worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor de andere modules geldt:
Medewerkers van het AMC nemen kostenloos deel.
Deelnemers uit andere ziekenhuizen wordt een deel van de kostprijs in rekening gebracht, te weten:

 • € 250,- voor modules van 4 uur (KPB; Lastige feedback)
 • € 200,- voor module van 4 uur zonder acteur (De patiëntbespreking: zo draag je over!; Voortgangsgesprek)
 • € 180,- voor modules van 3 uur (Kenniscafé; Leervoorkeuren)
 • € 130,- voor modules van 2 uur
 • € 975,- pp (€ 1950,- per duo) voor de module Leiderschap in Opleiden

De kosten worden gefactureerd en dienen vooraf te zijn betaald.

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Binnen 30 dagen voor aanvang van de training wordt geen restitutie verleend. In overleg met de programmaleider kan een vervangende collega aan de Verdiepingsmodule deelnemen.

AMC-specialisten: annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Vanaf 30 dagen voor aanvang van de training wordt € 200,- organisatiekosten in rekening gebracht.

Afdelingen of ziekenhuizen die prijs stellen op een uitvoering op locatie of in aangepaste vorm, wordt de kostprijs in rekening gebracht volgens offerte, bijvoorbeeld:

 • € 1980,- voor modules KPB; Lastige feedback; Voortgangsgesprek
 • € 1580,- voor de module De patiëntbespreking: zo draag je over
 • € 1250,- voor modules (Kenniscafé; Leervoorkeuren)
 • € 9580,- voor de module Leiderschap in Opleiden, 5 duo's/10 deelnemers

Informatie en maatwerk:
Met inhoudelijke vragen en verzoeken tot maatwerk, kunt u terecht bij ttt@amc.nl

Organisatie en coördinatie: Bij- en Nascholing, Onderwijssupport
e-mail: TtT@amc.nl

KPB’s (duur 4 uur - 4 ABAN-punten)

Feedback geven op het handelen van de aios in allerlei beroepskenmerkende situaties is een belangrijke vaardigheid in het opleiden. Het zet aios aan tot reflectie en geeft daarmee richting aan het leerproces van de aios. Tegelijkertijd geeft het u als lid van de opleidingsgroep belangrijke informatie over de voortgang van de competentieontwikkeling. Deze vaardigheid vraagt om geregelde oefening.

Kenmerkende opleidingssituaties voor KPB’s zijn:

 • zaaldienst
 • poli
 • OK, verrichtingen OSATS's
 • dienst, overdrachten
 • overheadtaken, MDO, besprekingen, opleiden co’s
 • alle andere, voor dat specialisme kenmerkende beroepssituaties, die geobserveerd kunnen worden door stafleden.

Na de training kunt u:

 • gerichte gedragsobservaties vertalen naar voor de aios bruikbare feedback;
 • de diverse CanMEDS-domeinen herkennen en hun feedback richten op de verschillende domeinen;
 • een KPB geven, het feedbackgesprek voeren volgens de Pendletonregels (goede balans
  tussen reflectie en feedback en bestendigen van wat goed gaat en veranderen van wat
  beter kan).

Data 2018:
10 april 2018

Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl


Voor deze module worden 4 ABAN punten toegekend.


Lastige Feedback (duur 4 uur - 4 ABAN-punten)

Soms ontstaan er opleidingssituaties die vragen om een confronterend gesprek. U oefent aan de hand van eigen casuïstiek met het voeren van een lastig gesprek met een acteur. De acteur laat u vooral oefenen met gedrag van een aios of coassistent waar u moeite mee heeft. De complexiteit van een dergelijk gesprek staat in de module op de voorgrond. Het belang van het professioneel voeren van een dergelijk gesprek is groot. De module wordt verzorgd door twee psychologen (en twee acteurs).

Kenmerkende opleidingssituaties voor feedback zijn:

 • aanspreken op onprofessioneel of ongewenst gedrag van een aios of coassistent
 • “slecht nieuws-gesprek” met aios, coassistent die onvoldoende voortgang laat zien
 • moeizame relatie tussen staflid en aios, tutor/mentor en student/coassistent.

Na de training kunt u:

 • negatieve feedback in gedragstermen verwoorden;
 • de rol van (eigen) emoties in het feedbackgesprek herkennen en deze hanteren;
 • in een feedbackgesprek toewerken naar duidelijke, concrete afspraken die leiden tot verbetering van de performance.

Data 2018:
5 april 2018


Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl


Voor deze module worden 4 ABAN punten toegekend.

Voortgangsgesprek (duur 4 uur - 4 ABAN-punten)

Deze module is bedoeld voor opleiders, stageopleiders en plaatsvervangend opleiders en focust op de voortgangsbewaking. Het beoordelen, de rol van het portfolio en het SMART formuleren van doelen staat centraal.

Kenmerkende opleidingssituaties zijn:

 • startgesprek
 • voortgangsgesprek
 • de opleidingsvergadering en het monitoren van de voortgang van de aios
 • gebruik portfolio bij voortgangsbewaking.

Na de training kunt u:

 • op efficiënte wijze een start- en voortgangsgesprek agenderen en voeren;
 • zich op het gesprek voorbereiden en gebruik maken van het portfolio;
 • de input van anderen verzamelen om te gebruiken tijdens het gesprek.

Data 2018:
9 april


Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl
De patiëntbespreking: zo draag je over! (duur 4 uur - 3 ABAN-punten)

Met presentaties van patiënten informeren medici elkaar over bevindingen en beleid, bijvoorbeeld tijdens de overdracht. Er valt veel te leren, bijvoorbeeld: klinisch redeneren. Tegelijkertijd wordt er ook impliciet informatie overgedragen, het betreft dan ongeschreven regels en gedragingen die gangbaar zijn. In deze module maakt u kennis met het fenomeen ‘medische habitus’ en de impliciete overdracht ervan o.a. tijdens de overdracht.

Kenmerkende opleidingssituaties:

 • de overdracht, rapport
 • andere bespreking
 • visite
 • ‘de werkwijze hier’: impliciete overdracht van de ‘medische habitus’.

Na de workshop bent u:

 • zich bewust van voorbeeldgedrag van u en uw groep en impliciete overdracht van ‘habitus’ via vragen, hiërarchie en voorzitterschap;
 • in staat patiëntpresentaties extra leerzaam te maken.

De module wordt verzorgd door Yolande Witman, trainer en organisatieadviseur, en Freerk van der Meulen, KNO-arts n.p.

Data voor deze module zijn niet bekend. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl

Leiderschap in Opleiden (duur 2,5 dag - 16 ABAN-punten)

Deze module is speciaal ontwikkeld voor koppels van formele opleider/ plaatsvervangend opleider, om, als duo, effectiever de leiding te nemen in de modernisering van het opleiden van aios.

Kenmerkende opleidingssituaties:

 • gemeenschappelijke visievorming t.a.v. opleiden
 • implementatie van onderwijsvernieuwing
 • kwaliteitsbeleid opleidingen
 • efficiënt gebruik van opleidingsvergaderingen
 • opleidingsvisitatie.

Na deze module kunt u:

 • effectiever samenwerken als duo in het aansturen van de modernisering van de eigen opleiding, het veranderingsproces effectiever aansturen;
 • op basis van inzicht in de dynamiek van de eigen opleidingsgroep, sturen op de boven- en onderstroom;
 • uw groep meekrijgen en weerstanden ombuigen naar positieve actie; als duo samenwerken en elkaar versterken.

De module wordt verzorgd door Marco Philipoom, psycholoog en Annemiek Nooteboom, psycholoog.

Data voor het voorjaar 2018 zijn:

 • 15 februari, 5 april en 7 mei 2018
Leervoorkeuren: sluit er bij aan! (duur 2 uur - 2 ABAN-punten)

“Er is een bijna eindeloze variatie in het leren en zo gewoon als leren is, zo moeilijk blijkt het erover te praten.” Deze conclusie uit het boek 'Liefde voor leren' van Manon Ruijters* vormt de basis voor een verdiepingsmodule waarin aandacht is voor de vijf leervoorkeuren die zijn ontwikkeld. Deze passen we toe op de praktijk van medisch onderwijs. Als arts-assistent leer je zoals je gewend bent en dat doe je op je eigen manier. Inzicht in de leervoorkeuren van aios vormt één van de elementen waarop de individuele begeleiding van aios kan worden afgestemd, bijvoorbeeld in het gesprek bij de start van een periode/stage. Aios zelf zijn zich als ‘active learners’ bewust van hun leervoorkeur en vragen begeleiding die hierop aansluit. Competentiegericht opleiden veronderstelt individuele begeleiding, feedback en toetsing van aios. Aandacht voor leervoorkeuren leveren zo een bijdrage aan de begeleidings- en daarmee opleidingskwaliteit.

Na de training kunt u:

 • het belang van leervoorkeuren benoemen
 • na concretisering, de eigen leervoorkeur bespreken met collega’s
 • diverse leervoorkeuren onderscheiden (elke aios leert anders)
 • een begeleidingsstijl passend bij de leervoorkeuren van aios identificeren.

De module wordt gegeven door Coby Baane en Irene Slootweg.

*Referentie
Ruijters, Manon. Liefde voor leren. Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Kluwer, 2006.

Data voor deze module zijn niet bekend. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl

Kenniscafé (duur 2-2,5 uur-multidisciplinair - 2 ABAN-punten)

In het kenniscafé verkent u één of meer domeinen van het CanMEDS model, zodat toepassing in de praktijk mogelijk is. Kenmerkende opleidingssituaties:

 • supervisie bij elke patiënt (bijna alle casuïstiek uit de dagelijkse praktijk)
 • leer/opleidingsvormen: MDO, projecten etc.

Na de workshop kunt u beter:

 • bepalen welke CanMEDS domeinen van toepassing zijn bij een KPB;
 • de CanMEDS domeinen betrekken in het opleiden in de praktijk;
 • breder toetsen dan alleen medisch handelen;
 • praktijksituaties benoemen waar aios van kan leren en zich breed kan ontwikkelen.

Organisatie:
De workshop levert 2 accreditatiepunten op.
Kosten: € 180,-. De begeleiding is in handen van een onderwijskundige.


Doelgericht opleiden (duur 1 dag-monodisciplinair - 6 ABAN-punten)

In deze module verwerft u als opleidingsgroep samen met uw aios, vaardigheid in het formuleren, stellen en toetsen van leerdoelen bij aios. U wordt zich bewust van het belang van het gebruik van leerdoelen, vaardig in het formuleren, toetsen en hanteren van gedragselementen in relatie tot CanMEDS domeinen. U oefent gezamenlijk start- en voortgangsgesprekken. Het programma kan worden aangepast aan leerwensen van de groep.

Kenmerkende opleidingssituaties:

 • elke leersituatie: doelstellen (CanMEDS breed) en begeleidingsintensiteit bepalen
 • startgesprek
 • voortgangsgesprek (gebruik portfolio)
 • aios beoordelen in opleidingsvergadering.

Na de workshop kunnen aios:

 • concrete leerdoelen formuleren;
 • hun IOP invullen en hanteren;
 • het gesprek hierover met een opleider aangaan.

Na de workshop kunnen opleiders:

 • leerdoelen uit het opleidingsplan concretiseren met individuele aios;
 • de aios als ‘active learner’ de ruimte geven;
 • leerdoelen concreet formuleren;
 • leerdoelen toetsen;
 • start- en voortgangsgesprek voeren.

De module wordt begeleid door 1-2 psychologen en 1-2 teachers.
In de ochtend werken aios en opleiders gescheiden, in de middag wordt gezamenlijk geoefend.

Organisatie:
Deze workshop levert 6 accreditatiepunten op.
Kosten: volgens offerte, na afspraak met de opdrachtgever/opleidingsgroep.Consultvoeringsonderwijs voor Aios en opleiders

Doel
Artsen voeren veel gesprekken met patiënten. Die verdienen aandacht omdat zij een onmisbaar onderdeel van het medisch handelen vormen. Opleiders willen de communicatie van aios met patiënten kunnen beoordelen en zoeken houvast daarbij. Bewustwording en verbetering van de performance in de spreekkamer én het hanteren van een beoordelingskader voor die performance zijn de doelen van dit onderwijs.

Er zijn verschillende aanleidingen die het belang van dit onderwijs onderstrepen:
1. Met de invoering van het CanMEDS-model is het belang onderkend van generieke competenties. Communicatie met de patiënt is er één van.
2. Aios hebben de behoefte geuit (in SetQ evaluaties en in intervisiegroepen) aan meer begeleiding bij consultvoering. Aios hebben zich basisvaardigheden in communicatie tijdens de basisopleiding eigengemaakt. Bij de toepassing van deze complexe vaardigheden in het eigen specialisme, kan de aios gerichte begeleiding goed gebruiken.
3. Met de flexibilisering van de opleidingsduur ontstaat een grotere behoefte om de competentieontwikkeling van de AIOS goed en snel te expliciteren, hierop feedback te geven en te toetsen aan criteria.
4. Adequate consultvoering vereist dat aios soepel kunnen schakelen tussen het afnemen van de ‘strikt medische’ anamnese en het aandacht geven aan de beleving van de klachten en de sociale context van de patiënt. Uit recent onderzoek blijkt dat normen en toetsingscriteria hiervoor door veel specialismen nog onvoldoende zijn uitgewerkt .
5. Tenslotte wordt steeds meer nadruk gelegd op doelmatige en efficiënte medische bedrijfsvoering. Doelmatige gespreksvoering is hiervan een belangrijk onderdeel.

Consultvoeringsonderwijs biedt praktische handvatten voor het begeleiden en beoordelen van consulten. Het nabespreken van de consulten helpt opleiders en aios verdieping aan te brengen en de performance te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gevalideerde criteria in o.a. de Maas-globaal en de Calgary-Cambridge guide .
Consultvoering in medisch specialistische opleidingen
In de opleidingsplannen van de meeste medisch specialistische opleidingen is het onderwijs in algemene competenties beperkt geconcretiseerd. Lang niet iedereen is vertrouwd met consultvoeringsonderwijs. In de opleiding Huisartsgeneeskunde bestaat decennia lang ervaring met dit onderwijs, dat hoog wordt gewaardeerd om haar relevantie en praktische toepasbaarheid in het patiëntencontact.
Recent zijn pilots uitgevoerd met dit onderwijs voor aios en stafleden bij twee klinische specialismen in het OLVG. Het observeren van eigen consulten, de feedback van collega’s en de theoretische toetsing door de begeleiders werden als leerzaam ervaren. Door gezamenlijke deelname van aios en stafleden ontstond een meer gemeenschappelijke taal waaraan de kwaliteit van consultvoering gestaafd kon worden. Deelnemers gaven aan hiervan te profiteren door concrete aanpassingen te doen in hun consultvoering.

Werkwijze
Er wordt gewerkt aan de hand van beeldopnamen (met informed consent) van eigen consulten van aios en opleiders. Mede op basis van de door hen geformuleerde leervragen ontvangen deelnemers feedback op hun communicatie met patiënten, wordt de effectiviteit getoetst aan theorie en krijgen zij tips ter verbetering. Naast de individuele leervragen worden onderwerpen besproken die naar voren komen op basis van het getoonde materiaal. Er is aandacht voor het ‘basisconsult’ waarbij doelgerichtheid, structuur en het creëren en bestendigen van een goede samenwerkingsrelatie met de patiënt op de voorgrond staan. Tevens is er aandacht voor specifieke contextvariabelen, zoals het omgaan met heftige emoties van de patiënt, slecht nieuws, moeilijk gerust te stellen patiënten, ontevreden patiënten of fouten en klachten. Naar aanleiding van de besproken casuïstiek, worden ook gespreksstijlen onderwezen zoals counseling, shared decision making, motiveren tot leefstijlverandering of therapietrouw en familiegesprekken. Indien gewenst wordt geoefend met nieuwe vaardigheden.
Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een reeks (6-8) bijeenkomsten van elk 2 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden 4 consultopnamen gezien en nabesproken. Gemiddeld tien personen nemen er aan deel, hetzij in een vaste groep, hetzij in een groep van wisselende samenstelling (naar gelang het werkrooster het toelaat). Het onderwijs kan zich richten op aios en op een samengestelde groep van aios en opleiders.

Organisatie, kosten en accreditatie
Het onderwijs wordt in overleg met de opleidingsgroep gepland. Afspraken volgen over de samenstelling van de groep, data, tijden, technische vereisten m.b.t. de opnamen evenals de privacy-regels die hierbij gelden. Doelen, leervragen en werkwijze worden vastgesteld.
De opleidingsgroep draagt zorg voor de voorzieningen.
De bijeenkomsten worden begeleid door ervaren communicatiedocenten (tevens trainers TtT) van het AMC.
Binnen het AMC zijn aan dit onderwijs geen kosten verbonden.
Buiten het AMC geldt een tarief van € 325,-- per sessie.
Voor het onderwijs is ABAN-accreditatie aangevraagd (2 punten per sessie).

Aanmelding, informatie en contact:
Met vragen en suggesties neemt u contact op met de programmaleider TtT: Anna Diepraam, a.diepraam@amc.uva.nl, tel: (020 56) 65063, of met Marco Philipoom, m.j.philipoom@amc.uva.nl .


Workshop opleidingskwaliteit

Van Vierkante Wielen naar Draaiende Cycli!


Kwaliteit van modern opleiden
U heeft al veel stappen gezet in de modernisering van uw opleiding. Niet alleen de opleidingskwaliteit staat in de spotlight, ook het beleid dat u voert om die kwaliteit hoog te blijven houden. De vraag (bij de visitatie) is aan de orde of en hoe u kunt laten zien op welke manier u uw kwaliteitsbeleid vorm geeft zodat het bijdraagt aan opleiden voor de toekomst.


COC en opleidingskwaliteit: van vierkante wielen naar draaiende cycli! De COC is samen met u als opleiders verantwoordelijk voor de opleidingskwaliteit in het AMC. De COC vindt inzicht in performance vanzelfsprekend en helpt graag om de kwaliteitscyclus te richten op het verbeteren van die performance.

De COC ziet het verbeteren van de opleidingskwaliteit in relatie tot kwaliteit van zorg en in samenhang met andere kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld JCI).
Dubbel werk dient voorkomen te worden. Activiteiten kunnen elkaar te versterken. Meten doen we bij voorkeur met evidence-based- instrumenten. De primaire verantwoordelijkheid voor de opleidingskwaliteit ligt bij u als opleider en bij de opleidingsgroep. Voor aios is daarbij een cruciale rol weggelegd, het gaat om hen!
De COC stelt u daarom graag in de gelegenheid gebruik te maken van ondersteunende informatie en ervaringen van collega-opleiders bij het formuleren van uw kwaliteitsbeleid. Het TtT programma biedt u, in samenwerking met de Professional Performance, daarom een workshop aan gericht op formulering, vormgeving en uitvoering van úw kwaliteitsbeleid.
Grote en kleine groepen
Aanpak van het beleid, inzet van instrumenten en betrokkenheid van medewerkers verschilt per opleiding. Voor een opleiding met weinig aios vervalt bijvoorbeeld de mogelijkheid van een anonieme SETQ- of DRECT afname. Wat zijn alternatieven? Graag helpen we u in het maken van keuzes voor instrumenten en activiteiten. Bij grotere opleidingen past de SETQ wel goed, maar hoe zet u deze meting in? Wie beoordeelt wie, hoe en met wie worden resultaten besproken , en wie rapporteert aan wie? Hoe realiseert u verbetering, en kunt u ook laten zien dat u voortgang boekt? We helpen u met het maken van een plan van aanpak, inclusief de keuzes over te gebruiken instrumenten en in te zetten processen, zodat aios profijt ervaren en gemotiveerd blijven om feedback te geven. U kiest één datum voor een workshop die past bij uw grote of kleine groep.

Doelstellingen
Aan het einde van de workshop:
1. heeft u inzicht in criteria voor een goede kwaliteits(beleids)cyclus;
2. kent u keuzemogelijkheden voor evaluatie-instrumenten en voor evaluatie-activiteiten;
3. heeft u inzicht in de huidige stand van zaken m.b.t. de kwaliteitszorg van uw opleiding en bent u zich bewust van de invloed van belemmerende en bevorderende factoren voor verdere ontwikkeling van dit kwaliteitsbeleid;
4. beschikt u over een voorstel voor uw plan van aanpak voor de kwaliteitszorg van uw opleiding, zodat u kunt voldoen aan de RGS visitatie-eisen (en de beschrijving kan worden opgenomen bij uw visitatiedocumenten).

Programma
Na een korte inleiding over de uitgangspunten (zie boven) en criteria voor de beleidscyclus, krijgt u een overzicht van (evaluatie)instrumentarium en keuzecriteria. Tevens ontvangt u een overzicht van mogelijkheden voor de aanpak van verbeteringen op basis van de (evaluatie)resultaten. Daarna helpen Kiki Lombarts en Anna Diepraam u -op basis van de informatie- bij het opstellen van úw plan van aanpak.

Dit is haalbaar indien u voorwerk verricht:

• inventarisatie van verwachte/geplande interne en externe visitaties – opleiding én zorgkwaliteit
• overzicht stand van zaken kwaliteitszorg eigen opleiding. Wat doet u nu aan metingen en
(vervolg)acties. Hoe ziet uw beleid eruit? Graag uw beschrijving van de huidige situatie
meenemen naar de workshop (usb-stick).

Deelname, aanmelden:
U bent als opleider zeer welkom, samen met uw plaatsvervanger of een ander staflid en vooral ook met één of twee aios. We verwachten tenminste 2 personen per opleiding, een ruimere vertegenwoordiging zal de kwaliteit van het plan van aanpak ten goede komen.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: coc@amc.uva.nl

Intervisie voor opleiders (duur 6-8 sessies x 2,5 uur - 2 ABAN-punten per sessie)

Intervisie heeft een afwijkende vorm van de andere VM’s. U committeert zich voor een langere periode aan een groep van gemiddeld 8 deelnemers van verschillende specialismen voor bijeenkomsten van 2 uur, met tussenpozen van 6 weken en een looptijd van minimaal één jaar. Intervisie gaat uit van uw specifieke leervragen en is bij uitstek geschikt voor onderzoek van uw persoonlijke effectiviteit in opleidingssituaties. Door zelfreflectie en feedback van de groepsleden krijgt u meer inzicht in hun eigen rol in opleiden, uw kwaliteiten en valkuilen. M.b.v. concrete opleidingssituaties krijgt u nieuwe perspectieven aangereikt in het bedenken van andere manieren om bestaande situaties te benaderen. Soms wordt n.a.v. een inbreng ook geoefend met het voeren van een (deel van een) gesprek, deelnemers kunnen er ook voor kiezen om één van de andere VM’s hiervoor te gebruiken.

Kenmerkende opleidingssituaties:

 • lastige begeleidingssituaties met aios, coassistenten/studenten
 • lastige beoordelingssituaties
 • lastige situaties met collega’s in de context van opleiden
 • lastige situaties met collega’s in de context van samenwerken
 • inbrengen van relevante punten en suggesties in de opleidingsvergadering.

Met intervisie, ontwikkelt u vaardigheden op de volgende terreinen:

 • vertrouwd raken met reflectieve methoden voor zelfonderzoek en het aanzetten van aios daartoe;
 • vergroten van de zelfeffectiviteit rondom opleiden en samenwerken;
 • katalyseren van noodzakelijke veranderingsprocessen.

U vergroot uw effectiviteit als lid van de opleidingsgroep.

Intervisie wordt begeleid door een ervaren psycholoog.


Beoordelen Coschappen (duur 3 uur - 3 ABAN-punten)

Als beoordelaar van coassistenten heeft u niet alleen de taak om te beoordelen hoe een coassistent op bepaalde momenten op verschillende aspecten functioneert, maar ook om de coassistent erop te wijzen waar sterke en verbeterpunten liggen en hoe deze te realiseren. Met de nieuwe Masteropleiding Geneeskunde is een expliciete beoordelingsprocedure geïmplementeerd. Deze module biedt u de gelegenheid kennis te nemen van de beoordelingscriteria en de normering. Tevens bestaat de mogelijkheid om te oefenen met het voeren van (beoordelings)gesprekken. U brengt eigen ervaringen en situaties in. De module wordt begeleid door een psycholoog/onderwijskundige.

Datum en tijdstip worden in overleg met u bepaald.

Workshop Mentoren MSc Curius/Curius+ (duur 2 uur - geen ABAN-punten)

Coping in de medische praktijk
Als mentor, DMD, krijgt u te maken met situaties die co’s lastig vinden. Van belang is hoe zij daarmee omgaan en daarmee zelfkennis opdoen. U kunt co’s daarbij ondersteunen. Daarvoor is het handig als u iets weet over copingstrategieën en signalen kunt herkennen van inadequate coping. Na de workshop beschikt u over een basis aan theoretische kennis over coping(stijlen), herkent deze bij uw studenten en kunt u uw studenten beter begeleiden.

Datum: 4 april 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC K01-222.1

Persoonlijk functioneren als medisch professional: introductie
U begeleidt als coach, DMD, studenten in hun professionele ontwikkeling tot medicus. Enige psychologische bagage kan nuttig zijn: inzicht in hoe persoonlijkheid zich ontwikkelt – als aanvulling op de eigen ‘common sense’ notie daarvan. Het fenomeen ‘persoonlijkheid’ belichten we vanuit de theorie van de Big Five. Met Kernkwadranten passen we de theorie toe op uw casuïstiek. Vragen die aan bod komen: Waaruit bestaat de menselijke persoonlijkheid? Hoe hangen sterke en zwakke eigenschappen samen? Wat is haalbaar aan persoonlijke / professionele groei en in welk tempo?

Na de workshop beschikt u over basale inzichten in het functioneren van de menselijke persoonlijkheid en kunt u deze toepassen op te begeleiden studenten.


Datum: 30 juni 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC, L0-223.1


Reflectie als middel voor zelfmanagement
U daagt studenten uit, in groepsbijeenkomsten en individueel, tot zelfreflectie. Dit weer om het zelfmanagement van de co’s te stimuleren. Het reflectieproces is gebaat bij een aanpak die soms afwijkt van datgene waartoe we van nature geneigd zijn. Deze workshop zoomt in op ‘de kunst van het vragenstellen’ en biedt daarom inzichten in de do’s & don’ts van reflectiebevorderend, explorerend bevragen. U gaat hiermee praktisch oefenen.

Na de workshop bent u beter in staat niet alleen de reflectie bij de studenten op gang te brengen, maar deze ook te verdiepen. U wordt zich meer bewust van de eigen valkuilen in het bevragen en heeft ervaring opgedaan met meerdere bruikbare alternatieven.

De workshops worden verzorgd door Casper Bentinck, psycholoog.

Datum: 5 oktober 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC, L0-217

Annuleringsvoorwaarden
Deelname aan deze module is kosteloos,  er worden echter wel kosten gemaakt.
Als u binnen 30 dagen voorafgaand aan de training annuleert, brengen wij een deel van de kosten bij u in rekening a € 100,00.

Hoe voer ik een POP gesprek
Als een vorm van vroege ‘loopbaanbegeleiding’ voert u als mentor met al uw studenten gesprekken over hun persoonlijke ontwikkeling en de eventuele keuzes die daaruit volgen. Wat wil de co in zo’n gesprek? Wat vindt u belangrijk en welke resultaten zijn uiteindelijk wenselijk? Welke type vragen kunt u stellen en wat doet u als zo’n gesprek minder goed loopt? In deze workshop krijgt u naar aanleiding van uw eigen ervaringen en leerwensen handvatten aangereikt en oefent u ook praktisch in het voeren van POP-gesprekken. Deze workshop heeft de vorm van een training.

Na de workshop bent u door middel van theorie en oefening beter in staat om in uw POP-gesprekken een basale structuur te hanteren en tegelijkertijd maatwerk te blijven leveren.

De workshops worden verzorgd door Casper Bentinck, psycholoog.

Datum: 24 november 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC, L0-217

Annuleringsvoorwaarden
Deelname aan deze module is kosteloos,  er worden echter wel kosten gemaakt.
Als u binnen 30 dagen voorafgaand aan de training annuleert, brengen wij een deel van de kosten bij u in rekening a € 100,00.

KKLO (duur 2 uur - 2 ABAN-punten)

Vorm/inhoud: het betreft een serie workshops, doorlopend in het studiejaar.

Kenmerkende opleidingssituaties in KKLO zijn:

 • studenten leren klinisch redeneren tijdens de KKLO-sessies
 • studenten beoordelen

Doelen: hanteren groepsdynamiek en beoordelen PG; studenten leren klinisch redeneren.

Tutoren worden persoonlijk uitgenodigd.Prikken en Doorprikken (3 uur -3 ABAN-punten)

Effectieve communicatie is nodig voor samenwerking en opleiden. Bewustzijn van het eigen communicatiepatroon en de effecten die dat sorteert kan helpen om door variatie de communicatie effectiever te maken. Met bewust en strategisch communiceren biedt elke opleider een positief rolmodel voor aios en coassistenten.

Kenmerkende opleidingssituaties zijn:

· supervisie, nabespreken van ervaringen

· voortgangsgesprek

· samenwrkingsactiviteiten

· overleggen en vergaderingen.

Na de training kunt u:

· op basis van reflectie, uw communicatiestijl aanpassen om de effectiviteit te vergroten

· de communicatiestijl van de aios herkennen en bespreken met uw aios


Data voor deze module zijn niet bekend. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl


Voor deze module worden 3 ABAN punten toegekend.

Good Practice Opleiden (3 uur -3 ABAN-punten)

In deze workshop zoekt de groep gezamenlijke uitgangspunten (visie) en vertaalt deze naar de aanpak van het opleiden. Vandaaruit wordt helder wat de groep wil ontwikkelen om de opleidingskwaliteit te optimaliseren (criteria Scherpbier 2.0).

In opleidingsgroepen wordt in de praktijk ‘gewoon’ opgeleid. Soms is het goed dit nader te expliciteren en met opleiders en aios er met elkaar over van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe kijken we tegen ‘onze aios’ aan, wat verwachten we van hen en wat verwachten zij van ons als opleiders? Wat voor chirurgen willen we opleiden? In wat voor zorgwereld komen zij terecht, wat moeten ze dan meer kunnen dan opereren? Hoe verhoudt ons opleidingsplan zich tot onze ambities? Hoe bereiken we competentieontwikkeling in alle CanMEDS domeinen?

Wat betekenen onze ambities voor onze aanpak? Hoe gaan we met elkaar om, zijn onze aios in the lead, zijn opleiders goede rolmodellen? Welke rollen vervullen we? Wat betekent gezamenlijk, als één groep, opleiden? Welke didactische instrumenten helpen ons bij het boeken van voortgang (KPB, OSATS, IOP, Portfolio etc. etc)? Hoe helpen we elkaar hierbij en hoe houden we elkaar scherp….?

Kortom: hoe tevreden zijn we met onze opleidingspraktijk en als we beter ambiëren, hoe bereiken we dat dan?
Samen op zoek naar antwoorden op deze vragen levert een visie op en een doelgerichte aanpak van het opleiden. Het geeft inzicht in de eigen kwaliteit t.o.v. de geldende criteria en vooral gedeelde waarden als drijfveren voor goed opleiden en goede zorg.
Hierbij is de insteek dat we voortbouwen op wat al goed gaat en zeker behouden/versterkt kan worden. Daartoe wordt de methodiek Appreciative Inquiry geïntroduceerd en toegepast. De principes van deze methode kunnen worden toegepast bij de coaching van aios.
Na de bijeenkomst beschikt u over:
· de formulering van uw gezamenlijke toekomstgerichte formulering van de visie op leiden;
· een inventarisatie van uw ambities met de actoren aios en opleiders met betrekking tot de domeinen organisatie en ontwikkeling, opleidingsklimaat, professionalisering en Competentieontwikkeling (van de aios) – Scherpbier 2.0.

Data voor deze module worden in overleg met een opleidingsgroep gekozen. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl
Voor deze module worden 3 ABAN punten toegekend.

Beoordelen van AIOS ( x-ABAN-punten)

Invidueel opleiden vraagt om geregelde en kwalitatief hoogwaardige voortgangsbeoordeling. Toenemende zelfstandigheid vergroot het leerrendement van de aios. In veel opleidingsplannen wordt daarom de systematiek van Entrustable Professional Activities (EPA’s of kritische beroepssituaties ed) toegepast. Daarnaast vinden in toenemende mate beoordelingsbesprekingen in de opleidersgroep plaats: Oordeel OpleidingsGroep (OOG). Het oordeel over de voortgang van aios heeft verstrekkende gevolgen en dienst daarom zorgvuldig plaats te vinden.
Kenmerkende opleidingssituaties zijn:
· EPA-beoordeling - bekwaamverklaring
· Voortgangsbepaling, OOG

Na de training kunt u:
· EPA’s beoordelen, aios bekwaam verklaren
· Gestructureerd en effectief een OOG bespreking voeren
· De voortgang van de aios bepalen en hierover met de aios een gesprek voeren.
Data voor deze module worden vastgesteld in overleg met een opleidingsgroep. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl
Voor deze module is accreditatie aangevraagd