Beoordelen van AIOS ( x-ABAN-punten)

Invidueel opleiden vraagt om geregelde en kwalitatief hoogwaardige voortgangsbeoordeling. Toenemende zelfstandigheid vergroot het leerrendement van de aios. In veel opleidingsplannen wordt daarom de systematiek van Entrustable Professional Activities (EPA’s of kritische beroepssituaties ed) toegepast. Daarnaast vinden in toenemende mate beoordelingsbesprekingen in de opleidersgroep plaats: Oordeel OpleidingsGroep (OOG). Het oordeel over de voortgang van aios heeft verstrekkende gevolgen en dienst daarom zorgvuldig plaats te vinden.
Kenmerkende opleidingssituaties zijn:
· EPA-beoordeling - bekwaamverklaring
· Voortgangsbepaling, OOG

Na de training kunt u:
· EPA’s beoordelen, aios bekwaam verklaren
· Gestructureerd en effectief een OOG bespreking voeren
· De voortgang van de aios bepalen en hierover met de aios een gesprek voeren.
Data voor deze module worden vastgesteld in overleg met een opleidingsgroep. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl
Voor deze module is accreditatie aangevraagd