Intervisie voor opleiders (duur 6-8 sessies x 2,5 uur - 2 ABAN-punten per sessie)

Intervisie heeft een afwijkende vorm van de andere VM’s. U committeert zich voor een langere periode aan een groep van gemiddeld 8 deelnemers van verschillende specialismen voor bijeenkomsten van 2 uur, met tussenpozen van 6 weken en een looptijd van minimaal één jaar. Intervisie gaat uit van uw specifieke leervragen en is bij uitstek geschikt voor onderzoek van uw persoonlijke effectiviteit in opleidingssituaties. Door zelfreflectie en feedback van de groepsleden krijgt u meer inzicht in hun eigen rol in opleiden, uw kwaliteiten en valkuilen. M.b.v. concrete opleidingssituaties krijgt u nieuwe perspectieven aangereikt in het bedenken van andere manieren om bestaande situaties te benaderen. Soms wordt n.a.v. een inbreng ook geoefend met het voeren van een (deel van een) gesprek, deelnemers kunnen er ook voor kiezen om één van de andere VM’s hiervoor te gebruiken.

Kenmerkende opleidingssituaties:

  • lastige begeleidingssituaties met aios, coassistenten/studenten
  • lastige beoordelingssituaties
  • lastige situaties met collega’s in de context van opleiden
  • lastige situaties met collega’s in de context van samenwerken
  • inbrengen van relevante punten en suggesties in de opleidingsvergadering.

Met intervisie, ontwikkelt u vaardigheden op de volgende terreinen:

  • vertrouwd raken met reflectieve methoden voor zelfonderzoek en het aanzetten van aios daartoe;
  • vergroten van de zelfeffectiviteit rondom opleiden en samenwerken;
  • katalyseren van noodzakelijke veranderingsprocessen.

U vergroot uw effectiviteit als lid van de opleidingsgroep.

Intervisie wordt begeleid door een ervaren psycholoog.