KPB’s (duur 4 uur - 4 ABAN-punten)

Feedback geven op het handelen van de aios in allerlei beroepskenmerkende situaties is een belangrijke vaardigheid in het opleiden. Het zet aios aan tot reflectie en geeft daarmee richting aan het leerproces van de aios. Tegelijkertijd geeft het u als lid van de opleidingsgroep belangrijke informatie over de voortgang van de competentieontwikkeling. Deze vaardigheid vraagt om geregelde oefening.

Kenmerkende opleidingssituaties voor KPB’s zijn:

 • zaaldienst
 • poli
 • OK, verrichtingen OSATS's
 • dienst, overdrachten
 • overheadtaken, MDO, besprekingen, opleiden co’s
 • alle andere, voor dat specialisme kenmerkende beroepssituaties, die geobserveerd kunnen worden door stafleden.

Na de training kunt u:

 • gerichte gedragsobservaties vertalen naar voor de aios bruikbare feedback;
 • de diverse CanMEDS-domeinen herkennen en hun feedback richten op de verschillende domeinen;
 • een KPB geven, het feedbackgesprek voeren volgens de Pendletonregels (goede balans
  tussen reflectie en feedback en bestendigen van wat goed gaat en veranderen van wat
  beter kan).

Data 2017:
13 november

Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl


Voor deze module worden 4 ABAN punten toegekend.