Lastige Feedback (duur 4 uur - 4 ABAN-punten)

Soms ontstaan er opleidingssituaties die vragen om een confronterend gesprek. U oefent aan de hand van eigen casuïstiek met het voeren van een lastig gesprek met een acteur. De acteur laat u vooral oefenen met gedrag van een aios of coassistent waar u moeite mee heeft. De complexiteit van een dergelijk gesprek staat in de module op de voorgrond. Het belang van het professioneel voeren van een dergelijk gesprek is groot. De module wordt verzorgd door twee psychologen (en twee acteurs).

Kenmerkende opleidingssituaties voor feedback zijn:

  • aanspreken op onprofessioneel of ongewenst gedrag van een aios of coassistent
  • “slecht nieuws-gesprek” met aios, coassistent die onvoldoende voortgang laat zien
  • moeizame relatie tussen staflid en aios, tutor/mentor en student/coassistent.

Na de training kunt u:

  • negatieve feedback in gedragstermen verwoorden;
  • de rol van (eigen) emoties in het feedbackgesprek herkennen en deze hanteren;
  • in een feedbackgesprek toewerken naar duidelijke, concrete afspraken die leiden tot verbetering van de performance.

Data 2017:
21 november


Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl


Voor deze module worden 4 ABAN punten toegekend.