Prikken en Doorprikken (3 uur -3 ABAN-punten)

Effectieve communicatie is nodig voor samenwerking en opleiden. Bewustzijn van het eigen communicatiepatroon en de effecten die dat sorteert kan helpen om door variatie de communicatie effectiever te maken. Met bewust en strategisch communiceren biedt elke opleider een positief rolmodel voor aios en coassistenten.

Kenmerkende opleidingssituaties zijn:

· supervisie, nabespreken van ervaringen

· voortgangsgesprek

· samenwrkingsactiviteiten

· overleggen en vergaderingen.

Na de training kunt u:

· op basis van reflectie, uw communicatiestijl aanpassen om de effectiviteit te vergroten

· de communicatiestijl van de aios herkennen en bespreken met uw aios


Data voor deze module zijn niet bekend. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl


Voor deze module worden 3 ABAN punten toegekend.