Voortgangsgesprek (duur 4 uur - 4 ABAN-punten)

Deze module is bedoeld voor opleiders, stageopleiders en plaatsvervangend opleiders en focust op de voortgangsbewaking. Het beoordelen, de rol van het portfolio en het SMART formuleren van doelen staat centraal.

Kenmerkende opleidingssituaties zijn:

  • startgesprek
  • voortgangsgesprek
  • de opleidingsvergadering en het monitoren van de voortgang van de aios
  • gebruik portfolio bij voortgangsbewaking.

Na de training kunt u:

  • op efficiënte wijze een start- en voortgangsgesprek agenderen en voeren;
  • zich op het gesprek voorbereiden en gebruik maken van het portfolio;
  • de input van anderen verzamelen om te gebruiken tijdens het gesprek.

Data 2017:
29 november


Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl