Workshop Mentoren MSc Curius/Curius+ (duur 2 uur - geen ABAN-punten)

Coping in de medische praktijk
Als mentor, DMD, krijgt u te maken met situaties die co’s lastig vinden. Van belang is hoe zij daarmee omgaan en daarmee zelfkennis opdoen. U kunt co’s daarbij ondersteunen. Daarvoor is het handig als u iets weet over copingstrategieën en signalen kunt herkennen van inadequate coping. Na de workshop beschikt u over een basis aan theoretische kennis over coping(stijlen), herkent deze bij uw studenten en kunt u uw studenten beter begeleiden.

Datum: 4 april 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC K01-222.1

Persoonlijk functioneren als medisch professional: introductie
U begeleidt als coach, DMD, studenten in hun professionele ontwikkeling tot medicus. Enige psychologische bagage kan nuttig zijn: inzicht in hoe persoonlijkheid zich ontwikkelt – als aanvulling op de eigen ‘common sense’ notie daarvan. Het fenomeen ‘persoonlijkheid’ belichten we vanuit de theorie van de Big Five. Met Kernkwadranten passen we de theorie toe op uw casuïstiek. Vragen die aan bod komen: Waaruit bestaat de menselijke persoonlijkheid? Hoe hangen sterke en zwakke eigenschappen samen? Wat is haalbaar aan persoonlijke / professionele groei en in welk tempo?

Na de workshop beschikt u over basale inzichten in het functioneren van de menselijke persoonlijkheid en kunt u deze toepassen op te begeleiden studenten.


Datum: 30 juni 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC, L0-223.1


Reflectie als middel voor zelfmanagement
U daagt studenten uit, in groepsbijeenkomsten en individueel, tot zelfreflectie. Dit weer om het zelfmanagement van de co’s te stimuleren. Het reflectieproces is gebaat bij een aanpak die soms afwijkt van datgene waartoe we van nature geneigd zijn. Deze workshop zoomt in op ‘de kunst van het vragenstellen’ en biedt daarom inzichten in de do’s & don’ts van reflectiebevorderend, explorerend bevragen. U gaat hiermee praktisch oefenen.

Na de workshop bent u beter in staat niet alleen de reflectie bij de studenten op gang te brengen, maar deze ook te verdiepen. U wordt zich meer bewust van de eigen valkuilen in het bevragen en heeft ervaring opgedaan met meerdere bruikbare alternatieven.

De workshops worden verzorgd door Casper Bentinck, psycholoog.

Datum: 5 oktober 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC, L0-217

Annuleringsvoorwaarden
Deelname aan deze module is kosteloos,  er worden echter wel kosten gemaakt.
Als u binnen 30 dagen voorafgaand aan de training annuleert, brengen wij een deel van de kosten bij u in rekening a € 100,00.

Hoe voer ik een POP gesprek
Als een vorm van vroege ‘loopbaanbegeleiding’ voert u als mentor met al uw studenten gesprekken over hun persoonlijke ontwikkeling en de eventuele keuzes die daaruit volgen. Wat wil de co in zo’n gesprek? Wat vindt u belangrijk en welke resultaten zijn uiteindelijk wenselijk? Welke type vragen kunt u stellen en wat doet u als zo’n gesprek minder goed loopt? In deze workshop krijgt u naar aanleiding van uw eigen ervaringen en leerwensen handvatten aangereikt en oefent u ook praktisch in het voeren van POP-gesprekken. Deze workshop heeft de vorm van een training.

Na de workshop bent u door middel van theorie en oefening beter in staat om in uw POP-gesprekken een basale structuur te hanteren en tegelijkertijd maatwerk te blijven leveren.

De workshops worden verzorgd door Casper Bentinck, psycholoog.

Datum: 24 november 2016, tijd: 17.30-19.30, locatie: AMC, L0-217

Annuleringsvoorwaarden
Deelname aan deze module is kosteloos,  er worden echter wel kosten gemaakt.
Als u binnen 30 dagen voorafgaand aan de training annuleert, brengen wij een deel van de kosten bij u in rekening a € 100,00.