Algemene informatie

De duur van de master is 3 jaar en geeft na afsluiting recht op het masterdiploma Geneeskunde.

De masteropleiding bestaat uit onderwijsweken, coschappen, terugkomdagen en de wetenschappelijke stage en is gericht op het aanleren van medisch-technische, wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden in de medische beroepspraktijk. Vanaf het eerste co-schap wordt ernaar gestreefd om studenten zoveel mogelijk in contact te laten zijn met patiënten.