Researchers

  • Male

Prof. dr. J.A. Swinkels

Position: Professor
Main activities: Patient care, Research, Teaching
Specialisation: Psychiatry and clinical guideline development in health care
foto
Focus of research:

The focus is on quality of care, guideline development, affective disorders and suicide.

AMC themes: Neurological & Psychiatric Disorders, Other research, Public Health & Epidemiology
Departments: AMC- Other, Psychiatry: Adult Psychiatry
Ralston ASG, Swinkels JA, Een gebalanceerd perspectief op psychiatrische classificatie. TIJDSCHR PSYCHIATR 2015;57 (8):588-595 [PubMed]
Swinkels J. De psychiatrie en menselijkheid. Over menselijkheid en de menselijke maat in de geneeskunde en psychiatrie in: Swinkels J , Molenaar D, van Gorsel E, editors. Psychiaters zijn niet gek. Leusden: Diagnosis Uitgevers; 2015., p. 87-105
Swinkels J , Molenaar D, van Gorsel E, editors, Psychiaters zijn niet gek. Leusden: Diagnosis Uitgevers; 2015. 217p. ISBN 978-94-91969-06-5
Lapid O, Corion LUM, Smeulders MJCS, Swinkels JA, van der Horst CMAM, Evaluating the Psychopathological Profile of Women Undergoing Reduction Mammaplasty With the Symptom Checklist-90-Revised. AESTHET SURG J 2014;34 (5):719-722 [PubMed]
Swinkels JA , Drapers JAG, Gevers JKM, van Everdingen JJE. Juridische aspecten van richtlijnen in: van Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA , van Barneveld TA, van der Weijden T, editors. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013., p. 25-37
Swinkels JA , Dunnink T, Vermeulen H. Doel van richtlijnontwikkeling in: van Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA , van Barneveld TA, van der Weijden T, editors. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013., p. 3-9
van der Weijden T, Beaujean D, Swinkels JA. Omgaan met weerstanden in: van Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA , van Barneveld TA, van der Weijden T, editors. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013., p. 225-232
Buwalda VJA. Routine Outcome Monitoring in Dutch Psychiatry: Measurement Instruments, Implementation and Outcome. Amsterdam: Print Partners Ipskamp B.V., Enschede; 2013. 243p. ISBN 9789461919052 Proefschrift VU, VU medisch centrum. (Promotor(s): Swinkels JA , Smit JH; copromotor(s): van Tilburg W, Draisma S)
Swinkels JA. Inleiding deel I in: van Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA , van Barneveld TA, van der Weijden T, editors. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013., p. 3
Swinkels JA. Voorwoord in: Groot P, van Ingen Schenau J, editors. ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva’ Een knelpuntenanalyse. Den Haag: P.C. Groot; 2013., p. 8-9
Swinkels JA , Drapers JAG, Gevers JKM, van Everdingen JJE. De juridische aspecten van richtlijnontwikkeling in: van Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA , van Barneveld TA, van der Weijden T, editors. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013., p. 25-41
Swinkels JA , Vermeulen H, Dunnink T. Doel van richtlijnontwikkeling in het kader van kwaliteitsbeleid in: van Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA , van Barneveld TA, van der Weijden T, editors. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013., p. 4-11
van Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA , van Barneveld TA, van der Weijden T, editors, Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. 312p. ISBN 978-90-368-0266-6 (print) 978-90-368-0267-3 (online)
Buwalda VJA, Nugter MA, van de Brug SY, Draisma S, Smit JH, Swinkels JA , van Tilburg W, ROM in de volwassenenpsychiatrie: een evaluatie van meetinstrumenten.. TIJDSCHR PSYCHIATR 2012;54 (2):147-152 [PubMed]
de Jonghe F, de Maat S, Barber JP, Abbas A, Luyten P, Gomperts W, Swinkels J , Dekker J, Designs for studying the effectiveness of long-term psychoanalytic treatments: balancing level of evidence and acceptability to patients. J AM PSYCHOANAL ASS 2012;60 (2):361-387 [PubMed]
Swinkels JA, De nieuwe NHG-standaard 'Depressie': diagnostiek niet zo simpel als het lijkt. NED TIJDSCHR GENEESKD 2012;156 (38):A5113 [PubMed]
van der Feltz-Cornelis CM, Hoedeman R, Keuter EJW, Swinkels JA, Presentation of the Multidisciplinary Guideline Medically Unexplained Physical Symptoms (MUPS) and Somatoform Disorder in the Netherlands: Disease management according to risk profiles. J PSYCHOSOM RES 2012;72 (2):168-169 [PubMed]
Buwalda VJA, Draisma S, Smit JH, Swinkels JA , van Tilburg W, Validering van twee meetinstrumenten voor routine outcome monitoring in de psychiatrie: de HORVAN-studie. TIJDSCHR PSYCHIATR 2011;53 (10):715-726
Buwalda VJA, Nugter MA, Swinkels JA , Mulder CL. Gebruik van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk in: Buwalda VJA, Nugter MA, Swinkels JA , Mulder CL, editors. Praktijkboek ROM in de GGZ. Utrecht: De Tijdstroom; 2011., p. 13-33
Buwalda VJA, Nugter MA, Swinkels JA , Mulder CL, editors, Praktijkboek ROM in de GGZ. Utrecht: De Tijdstroom; 2011. 208p.
Franx G, Niesink P, Swinkels J , Burgers J, Wensing M, Grol R, Ten years of multidisciplinary mental health guidelines in the Netherlands. INT REV PSYCHIATR 2011;23 (4):371-378 [PubMed]
Groenier M, Beerthuis VRJ, Pieters JM, Witteman CLM, Swinkels JA, Psychologists’ Diagnostic Processes during a Diagnostic Interview. PSYCHOLOGY 2011;2 (9):917-924
Swinkels JA. Richtlijnen en protocollen in: Achilles RA, Beerthuis RJ, van Ewijk WM, editors. Handboek Spoedeisende Psychiatrie (2e dr.). S.l.: De Tijdstroom; 2011., p. 175-182
Swinkels JA , Buwalda VJA. Implementeren, de kunst van het verleiden in: Buwalda VJA, Nugter MA, Swinkels JA , Mulder CL, editors. Praktijkboek ROM in de GGZ. Utrecht: De Tijdstroom; 2011., p. 13-51
van der Feltz-Cornelis CM, Swinkels JA, Blankenstein AHN, Hoedeman R, Keuter EJW, De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn 'Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen'. NED TIJDSCHR GENEESKD 2011;155 (18):A1244 [PubMed]
Vermeulen H, Swinkels JA , Bakker PJM, Ubbink DT, Beter weten dan de wetenschap. NED TIJDSCHR GENEESKD 2010;154 (51-52):A2896 [PubMed]
Swinkels J, Het keurslijf van de dokter, tussen beeldvorming en feiten. NVBE NIEUWSBRIEF 2009;16 (3):7-9
Stikker TE, Schoevers RA, Swinkels JA , Mulder CL, van Tilburg W, De rechter volgt de psychiater; een onderzoek naar de jurisprudentie over Bopz-aanvragen en -beslissingen in Nederland. TIJDSCHR PSYCHIATR 2008;50 (9):567-577 [PubMed]
Swinkels JA, Reactie op 'Psychiatrie op de kop?'. TIJDSCHR PSYCHIATR 2008;50 (5):305-307 [PubMed]
Swinkels JA , van Everdingen JJE, De geschiedenis van evidence-based psychiatrie en richtlijnontwikkeling. TIJDSCHR PSYCHIATR 2008;50 (6):317-322 [PubMed]
van Westrhenen R, Nabarro G , Swinkels JA, The Cockcroft-Gault formula: an easy toll to assess renal function during lithium therapy. BRIT J PSYCHIAT 2008;190:81-a (letter)
Schene AH, Koeter MWJ, Kikkert MJ, Swinkels JA, McCrone P, Adjuvant occupational therapy for work-related major depression works: randomized trial including economic evaluation. PSYCHOL MED 2007;37 (3):351-362 [PubMed]
Swinkels J. De psychiater als toepasser van evidence in: Nijsen M, Beekman A, Hoogendijk W, Eikelenboom P, van Balkom T, editors. The playing captain. Liber amicorum voor Willem van Tilburg. Utrecht: De Tijdstroom; 2007., p. 95-102
Swinkels J. Patiënten of cliënten in de GGZ en de menselijke maat in: Swinkels JA, Boer F, editors. N=1: over psychiatrie met een menselijke maat. Amsterdam: Benecke; 2007., p. 91-94
Swinkels JA, Evidence based medicine. PATIENT CARE 2007;9:15-18
Swinkels JA, Evidence based medicine. TIJDSCHR NEUROPSYCHIATR GEDRAGSPSYCHIATR 2007;7:180-183
Swinkels JA, Boer F, editors, N=1: over psychiatrie met een menselijke maat. Amsterdam: Benecke; 2007. 3p.
Ruhé HG , Huyser J, Swinkels JA, Schene AH, Dose escalation for insufficient response to standard-dose selective serotonin reuptake inhibitors in major depressive disorder: systematic review. BRIT J PSYCHIAT 2006;189:309-316 [PubMed]
Ruhé HG , Huyser J, Swinkels JA, Schene AH, Switching antidepressants after a first selective serotonin reuptake inhibitor in major depressive disorder: a systematic review. J CLIN PSYCHIAT 2006;67 (12):1836-1855 [PubMed]
Swinkels JA. Richtlijnen en protocollen in: Achilles RA, Beerthuis RJ, van Ewijk WM, editors. Handboek Spoedeisende Psychiatrie. S.l.: s.n.; 2006., p. 611-620
Swinkels JA. Richtlijnontwikkeling en DBC's in de forensische psychiatrie en gedragskunde in: Oei TI, Groenhuijsen MS, editors. Capita selecta van de forensische psychiatrie anno 2006. Deventer: Kluwer; 2006., p. 737-753
Swinkels JA , Kuilman M. Over psychiatrie en geneeskunde in: Engberts DP, Gordijn B, de Graeff A, Kalkman-Bogerd LE, Kimsma GK, Jensma-Nieuwpoort ACB, editors. Ethiek en recht in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Staleu Van Loghum; 2006., p. XXI 1-XXI 49
Swinkels JA , van Amersfoort MH. De bekostiging van de spoedeisende psychiatrie met behulp van de DBC-systematiek in: Achilles RA, Beerthuis RJ, van Ewijk WM, editors. Handboek Spoedeisende Psychiatrie. S.l.: s.n.; 2006., p. 667-670
de Die AC, Klazinga NS, Swinkels JA. Visitatie: verantwoorde zorg, verantwoording en vertrouwen in: Lombarts MJMH, van Wijmen FCB, van de Klundert JLM, editors. Bezoek of bezoeking? Juridische aspecten van visitatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2005., p. 89-102
de Jonghe FERER, Swinkels J, editors, Antidepressiva 2005-2006 een leidraad voor het rationeel omgaan met antidepressiva bij de behandeling van patiënten met een depressie. Amsterdam: Benecke N.I.; 2005. 259p. ISBN 90-73637-68-6
Ruhé HG, Swinkels J, Schene AH, Dosisverhoging en omschakeling liggen meest voor de hand. PHARM WEEKBL 2005;44:1382-1387
Swinkels J. Als depressie je de baas wordt. Wat een depressie is en hoe het ontstaat in: van Everdingen JEE, Swinkels JA , Rümke Ph, Smits R, editors. Depressie. Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij; 2005., p. 9-15
Swinkels J. Kind in crisis; de rol van de omgeving en de genen in: Bartels JAC, van Rijn MC, editors. Kind in crisis. Het jeugdbeschermingsdilemma. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP; 2005., p. 22-41
van Everdingen JEE, Swinkels JA , Rümke Ph, Smits R, editors, Depressie. Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij; 2005. -p. ISBN 90-73196-53-1 (Cahier5s Bio-wetenschappen; 24:1)
Dekker JH, Swinkels JA. Autorisatie van richtlijnen in: van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA , van Barneveld TA, van de Klundert JLM, editors. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. S.l.: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004., p. 210-220
van der Weele GM, van Barneveld TA, Swinkels JA. Onderwerpskeuze, knelpuntenanlyse en uitgangsvragen in: van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA , van Barneveld TA, van de Klundert JLM, editors. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. S.l.: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004., p. 107-120
van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA , van Barneveld TA, Klundert JLM, editors, Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004. -p. ISBN 90 313 4209 2
van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA , van Barneveld TA, van de Klundert JLM, editors, Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. S.l.: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004. -p.
van Everdingen JJE, Burgers JS, Swinkels JA. Evaluatie van richtlijnen onder specialisten in: van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA , van Barneveld TA, van de Klundert JLM, editors. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. S.l.: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004., p. 353-362
Wijnen FCB, Ubachs-Moust J, van Everdingen JJE, Swinkels JA , Klundert JLM. De juridische status van richtlijnen in: van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA , van Barneveld TA, van de Klundert JLM, editors. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. S.l.: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004., p. 74-94
de Vries GC, Kikkert MJ , Schene AH, Swinkels JA, Helpt arbeidshulpverlening bij patiënten met een depressie?. NED TIJDSCHR ERGOTHER 2003;31 (3):103-108
Swinkels JA. Baas in eigen hoofd? Psychische klachten en verzuim in: Boerhave Cie LUMC, editor. Patiënt en werk. Arbeidsrelevante aandoeningen. S.l.: s.n.; 2003., p. 83-94
Swinkels JA. DBC-typering in de GGZ. Eindrapportage Landelijke Werkgroep DBC-ontwikkeling GGZ. Utrecht: DBC GGZ; 2003. -p.
Swinkels JA, editor, Richtlijnontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg; een zaak van stichten en richten. Amsterdam: Vossiuspress UvA; 2003. -p. ISBN 90 5629 288 9
Swinkels JA , Bijker M, Jansen van Roosendaal G, Diagnose behandeling combinaties in de GGZ. MGV: MAANDBL GEEST VOLKSGEZOND 2003;58:539-546
Swinkels JA , van Amersfoort MH, van Zijp C. Vergoeding van de zorg aan gecompliceerde patiënten in het DBC-tijdperk: DBC's, de pleister op de wonde? in: Bakker A, Korzec A, editors. De gecompliceerde kliniek 2004: als protocollen en richtlijnen tekortschieten. Amsterdam: Benecke N.I.; 2003., p. 24-36
Swinkels JA , van Zijp C, Lessen uit het buitenland. Project DBC GGZ. ZORGVISIE 2003;-:21
van Everdingen JJE, Timmermans AE, Swinkels JA , van Barneveld TA, Assendelft WJJ, Geleide vrijheid. MED CONTACT 2003;- (7):253-255
de Jonghe FERER, Swinkels JA, editors, Antidepressiva 2002. Een leidraad voor het rationeel omgaan met antidepressiva bij de behandeling van patiënten met een depressie. Amsterdam: Benecke N.I.; 2002. -p. ISBN 90-73637-50-3
Kikkert MJ , de Vries G, Swinkels JA , Koeter MWJ, Schene AH. Ergotherapeutische interventie voor patiënten met arbeidsgerelateerde depressie: samenvatting van een effectiviteitsstudie. S.l.: s.n.; 2002. -p.
Kikkert MJ , Schene AH, Swinkels JA , Koeter MWJ. Ergotherapeutische interventie voor patiënten met arbeidsgerelateerde depressie: een kosteneffectiviteitsstudie. S.l.: s.n.; 2002. -p.
Swinkels JA, Onverklaarde lichamelijke klachten na oorlogsdeelname bestaan reeds eeuwen. NED TIJDSCHR GENEESKD 2002;146 (32):1513
Swinkels JA. Voorwoord in: Wierper A, Bosmans J, editors. Ziekten. Hoofddorp: Margriet Sanoma; 2002., p. 7-9
Ruhé HG, Huyser J, Swinkels JA , Schene AH. Wat te doen als de eerste pil niet werkt? Een evidence-based richtlijn voor de biologische behandeling van depressie bij onvoldoende respons op een standaarddosering van een eerste SSRI. S.l.: s.n.; 2001. -p.
Swinkels JA , Schene AH, Wijers JHL. Depressie in: Willems JHBM, Croon NHTH, Koten JW, editors. Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2001., p. 3-62
Swinkels JA, Reregistration of medical specialists in the Netherlands. BMJ-BRIT MED J 1999;319 (7218):1191-1192 [PubMed]
Swinkels JA , de Jonghe F, Safety of antidepressants. INT CLIN PSYCHOPHARM 1995;9 (Suppl. 4):19-25 [PubMed]
de Jonghe F, Swinkels J, Tuynman-Qua H, Randomized double-blind study of fluvoxamine and maprotiline in treatment of depression. PHARMACOPSYCHIATRY 1991;24 (1):21-27 [PubMed]
Storosum JG, Sno HN, Schalken HF, Krol LJ, Swinkels JA , Nahuijs M, Meijer EP, Danner SA, Attitudes of health-care workers towards AIDS at three Dutch hospitals. AIDS 1991;5 (1):55-60 [PubMed]
de Jonghe F, Swinkels J, Tuynman-Qua H, Jonkers F, A comparative study of suriclone, lorazepam and placebo in anxiety disorder. PHARMACOPSYCHIATRY 1989;22 (6):266-271 [PubMed]
Sno HN, Storosum JG, Swinkels JA, HIV infection: psychiatric findings in The Netherlands. BRIT J PSYCHIAT 1989;155:814-817 [PubMed]
Key publicationsAll Publications

Curriculum Vitae

Psychiater. Studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op dit moment is hij werkzaam als hoogleraar richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg in het AMC bij de universiteit van Amsterdam namens het Trimbos Instituut en als psychiater in het zorgprogramma stemmingsstoornissen (Academisch Hoofdspecialist). Verder is hij lid van de Raad van Bestuur van het kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, het CBO. Hij promoveerde in 1994 op het proefschrift ‘Wat mag ik voor u doen?’, een onderzoek naar de hulpvraag van psychiatrische patiënten. Hij heeft vele bestuurs- en onderwijsfuncties vervuld o.a. vice-voorzitter van het onderwijsinstituut geneeskunde AMC/UvA (1997-2002), voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg en lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (1995-2005), voorzitter van het Platform Kwaliteit en voorzitter van de begeleidingscommissie Richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten, bestuurslid van het Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen (1995-2005) Verder was hij voorzitter van de landelijke werkgroep Diagnose behandelcombinaties en lid van de projectgroep DBC GGZ (2002-2009). Hij is nu o.a. voorzitter van de multidisciplinaire richtlijn somatoforme klachten en stoornissen en coördinator Professioneel Gedrag bij het onderwijsinstituut Geneeskunde AMC en lid van de adviesraad voor DBC onderhoud. Zijn aandachtsgebieden publicaties, onderzoek en lezingen gaan veelal over de kwaliteit van de (medische) beroepsuitoefening, richtlijnontwikkeling, ‘evidence based mental health’, depressieve stoornissen, geneesmiddelen beleid i.h.b. de antidepressiva en de relatie tussen depressie en arbeid en onvoldoend verklaarde lichamelijke klachten.


 

Research programmes
Other research related activities
  • Board of directors / Trustees / Supervisory board, National Data registry Cardiology
  • Membership of advisory board / Consultant, Medisch Wetenschappleijk Raad DBC onderhoud
Current research funding
  • None reported