Kinderoncologie

Op de verpleegafdeling Kinderoncologie zijn ouders en/of verzorgers altijd welkom bij hun kind. Elke middag zijn ook broers, zussen en andere familieleden en kennissen welkom. Wel kunnen er onderzoeken en behandelingen plaatsvinden tijdens de bezoektijd. Soms is het om medische redenen niet mogelijk dat een kind meerdere bezoekers ontvangt. De verpleging zal u daarover informeren.

Jonge kinderen
Broertjes en zusjes mogen op de afdeling alleen onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. Kinderen buiten het gezin mogen alleen op bezoek komen als zij 10 jaar of ouder zijn. Kinderen die in contact zijn geweest met een besmettelijke ziekte mogen niet op bezoek komen. Bij twijfel overlegt u vooraf met een verpleegkundige van de afdeling.

Overnachten
Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en de thuissituatie laat het toe, dan kan één van de ouders in de kamer van het kind blijven slapen. Wij noemen dit 'rooming-in'.

Gezinsleden van zieke kinderen kunnen desgewenst overnachten in het Ronald McDonald Huis, dat naast het AMC staat. Wanneer één van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.

Voor andere bezoekers is het in principe niet mogelijk in het AMC te overnachten. De afdeling Emma Infotheek helpt u desgewenst aan een overzicht van overnachtingsmogelijkheden in de buurt van het AMC.