Plastische-, reconstructieve- en handchirurgie

Op de verpleegafdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie is bezoek welkom van 15.00 tot 20.00 uur. Er mogen twee personen tegelijk op de kamer van uw familielid of bekende komen. Op de afdeling is een wachtruimte waar u eventueel kunt wachten als uw familielid of bekende al meer dan twee bezoekers heeft.

Bloemen
U mag bloemen meenemen naar deze afdeling.

Logeren
Afhankelijk van de situatie en de ruimte op de afdeling is er de mogelijkheid tot rooming-in. Dit betekent dat u overnacht in de kamer van uw naaste. Rooming-in gaat altijd in overleg met de hoofdverpleegkundige.

De afdeling Patiëntenvoorlichting kan u desgewenst helpen aan een overzicht van overnachtingsmogelijkheden in de buurt van het AMC.