Tieners

Op de verpleegafdeling Tieners zijn ouders en/of verzorgers altijd welkom bij hun kind. Elke middag zijn ook broers, zussen, familieleden en vrienden welkom. Wel kunnen er onderzoeken en behandelingen plaatsvinden tijdens de bezoektijd. Soms is het om medische redenen niet mogelijk dat een kind meerdere bezoekers ontvangt. De verpleging zal u daarover informeren.

Overnachten
Als uw kind hier behoefte aan heeft en de thuissituatie laat het toe, dan kan één van de ouders in de kamer van het kind blijven slapen. Wij noemen dit 'rooming-in'.

Gezinsleden van zieke kinderen kunnen desgewenst overnachten in het Ronald McDonald Huis, dat naast het AMC staat. Wanneer één van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.

Voor andere bezoekers is het in principe niet mogelijk in het AMC te overnachten. De Emma Infotheek helpt u desgewenst aan een overzicht van overnachtingsmogelijkheden in de buurt van het AMC.