Zuigelingen


De afeling Kinderchirurgie is een onderdeel van de verpleegafdeling Chirurgie en Zuigelingen. Op de afdeling Zuigelingen zijn ouders en/of verzorgers altijd welkom bij hun kind. Elke middag zijn ook broers, zussen en andere familieleden en kennissen welkom. De ouders bepalen in overleg met de verpleegkundige wanneer het overig bezoek komt. Het ontvangen van bezoek hangt af van de situatie van het kind. Belangrijk is dat de rust is gewaarborgd.

Wanneer er bezoek komt moet één van de ouders aanwezig zijn. Uitzonderingen op deze regel moeten afgesproken worden met de verpleegkundige.

Jonge kinderen
Jonge kinderen mogen op de afdeling alleen onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. Kinderen die in contact zijn geweest met een besmettelijke ziekte mogen niet op bezoek komen. Bij twijfel overlegt u vooraf met een verpleegkundige van de afdeling.

Voor broertjes en zusjes van 0 tot 6 jaar is er kinderopvang mogelijk op CO-122 (tegenover de portier van de hoofdingang). In de ouderlounge is een speelplek waar kinderen onder uw verantwoordelijkheid uitsluitend onder toezicht van een volwassene mogen spelen.

Overnachten
Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en de thuissituatie laat het toe, dan kan één van de ouders in de kamer van het kind blijven slapen. Wij noemen dit 'rooming-in'.

Gezinsleden van zieke kinderen kunnen desgewenst overnachten in het Ronald McDonald Huis, dat naast het AMC staat. Wanneer één van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.

Voor andere bezoekers is het in principe niet mogelijk in het AMC te overnachten. De Emma Infotheek helpt u desgewenst aan een overzicht van overnachtingsmogelijkheden in de buurt van het AMC.