Algemene Kindergeneeskunde

Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegeven voor de polikliniek Algemene Kindergeneeskunde van het AMC. Onze polikliniek richt zich op kinderen en pubers/adolescenten in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar. Ze kunnen bij ons terecht voor zowel onderzoek als behandeling.

Wat uw kind en u bij ons kunnen verwachten
Op de polikliniek gaan we na wat er precies met uw zoon/dochter aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we weten welke mogelijkheden er zijn om uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.
Ook vertelt de arts over de eventuele risico's van de behandeling, en over andere mogelijkheden om de aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien lichten we u in over de vooruitzichten: wat is er van de behandeling te verwachten?

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Doorverwijzing naar ons Dagziekenhuis
Het kan zijn dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor opname in het AMC Dagziekenhuis voor Kinderen.

Contact

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 8000

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 16.30 uur

Faxnummer:
020 - 5669181

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Algemene Pediatrie (A0-339)
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam