De Bascule (kinder- en jeugdpsychiatrie)

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de Bascule. De Bascule is een organisatie die hulp biedt aan kinderen en jongeren met psychische problemen, zoals:

 • ADHD;
 • depressie;
 • borderline;
 • angst-, dwang- en ticstoornissen;
 • eetstoornissen;
 • autisme;
 • psychosen;
 • lichamelijk onverklaarde klachten;
 • trauma;
 • agressie, opstandigheid;
 • complexe gedragsproblemen.

Daarnaast heeft de Bascule speciale behandelmogelijkheden voor gezinnen, kinderen in pleegzorg, kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychische problematiek, kinderen en jongeren met onderwijsproblematiek en jongeren met psychische problemen die in aanraking (dreigen te) komen met justitie.

De Bascule biedt vanuit diverse behandelcentra in Amsterdam, Duivendrecht, Hilversum, Hoofddorp, Purmerend en Zaandam diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en gezinnen. De meeste cliënten volgen een poliklinische behandeling, maar als dat niet volstaat biedt de Bascule ook dag/deeltijd behandeling en klinische behandeling.

Op het terrein van het AMC is de Bascule gehuisvest met een groot behandelcentrum. De behandelaars van de Bascule behandelen een breed scala van psychische problemen, ook zeldzame en moeilijk te behandelen problemen, of combinaties daarvan. De Bascule werkt nauw samen met het AMC/Emma Kinderziekenhuis. Daardoor kunnen ook kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen door de Bascule behandeld worden.

Voor meer informatie over de Bascule kunt u terecht op onze website.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Telefoonnummer: 
020 - 890 1900

E-mail: 
info@debascule.com