Poliklinisch nazorgprogramma Follow Me

Het Follow Me programma is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Vrouw-Kind van VUmc en AMC. Het programma richt zich op het uniformeren van poliklinische controlebezoeken van alle vrouwen en kinderen die in een van beide ziekenhuizen zorg (hebben) ontvangen. Veel van onze patiƫnten komen regelmatig naar onze polikliniek voor een controlebezoek. Voorheen was vaak alleen de behandeld arts betrokken bij een controlebezoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van onze patiƫnten, gaan AMC en VUmc nu meer gebruik maken van de expertise van verschillende zorgverleners. Een multidisciplinair team van artsen, paramedici en verpleegkundigen van AMC en VUmc is daarom betrokken bij de poliklinische controles.


Follow Me

AMC Intensive Care Kinderen
Telefoonnummer: 020-5665769
Emailadres: ic.kinderen@amc.uva.nl

VUmc Intensive Care Kinderen
Telefoonnummer: 020-4443000
Emailadres: ic.kinderen@vumc.nl