Hoe maak ik een afspraak?

Het Emma Kinderziekenhuis heeft één grote kinderpolikliniek met 16 specialismen. Het EKZ Afsprakenbureau maakt de afspraken voor de kinderpolikliniek en beantwoordt uw vragen hierover. Voor de Bascule, Keel-, Neus-, en Oorheelkunde, het Audiologisch Centrum, Revalidatie en fysiotherapie, Oogheelkunde, Dermatologie en Neurochirurgie verwijzen wij u door naar de betreffende pagina.

Belangrijk: besmettingsrisico’s
Heeft uw kind een besmettelijke kinderziekte, bijvoorbeeld waterpokken of mazelen, of is hiermee in aanraking geweest? Of is uw kind in de drie maanden voorafgaand aan de afspraak opgenomen geweest in een ziekenhuis buiten Nederland? Neemt u dan vooraf contact op met het EKZ Afsprakenbureau.

Eerste afspraak
Voor een eerste afspraak op de kinderpolikliniek, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist nodig. Het is belangrijk dat u deze verwijsbrief voorafgaand aan het maken van een afspraak naar ons opstuurt, dit kan per fax, per e-mail of per post.

Afspraakbevestiging
De afspraakbevestiging wordt per brief aan u verstuurd. Bij afspraken binnen twee weken na het ontvangen van de verwijsbrief, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Zorg daarom dat het telefoonnummer waarop u te bereiken bent, altijd vermeld staat op de verwijsbrief.

Wijzigingen, annuleringen of vragen
Als u de afspraak op de polikliniek wil wijzigen of annuleren, of als er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met het EKZ Afsprakenbureau.
Als u op de dag van de afspraak onverhoopt verhinderd bent of wanneer u door onvoorziene omstandigheden te laat bent, neemt u zo snel mogelijk contact op met het EKZ Afsprakenbureau.

Vervolgafspraak
Een vervolgafspraak wordt op de polikliniek zelf geregeld. Wanneer u deze daarna nog wil wijzigen of annuleren, kunt u contact opnemen met het EKZ Afsprakenbureau.

Second opinion
Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor een eerste afspraak of verwijzing. Na het bekijken van de gegevens wordt er contact met u opgenomen.

Telefoonnummer
020 - 566 8000

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 16.30 uur

Faxnummer
020 - 566 9181

E-mailadres
ekzafspraken@amc.nl

Schriftelijke correspondentie
Academisch Medisch Centrum
t.a.v. EKZ Afsprakenbureau,
locatie TK0-306
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 8000

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 16.30 uur

Faxnummer:
020 - 566 9181

E-mailadres:
ekzafspraken@amc.nl

Schriftelijke correspondentie:
Academisch Medisch Centrum
t.a.v. EKZ Afsprakenbureau,
locatie TK0-306
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam