Revalidatie

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de polikliniek Revalidatie. De polikliniek Revalidatie biedt hulp bij in kaart brengen van de mogelijkheden van uw kind op alle terreinen door het bieden van diagnostiek, behandeling, begeleiding en advisering. De individuele ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal. Op deze manier wordt geprobeerd om u, uw kind en het gezin in staat te stellen het leven in te richten zoals u dat wenst.

De ontwikkeling van uw kind kan door diverse oorzaken worden bedreigd of verstoord. Een ziekte of aandoening heeft niet alleen gevolgen voor uw kind maar vaak ook voor het hele gezin. Het kan invloed hebben op alle facetten van het dagelijks leven, zoals wassen en aankleden; eten en drinken; Kruipen, staan en lopen; Emotionele ontwikkeling; Sociale vaardigheden; Spreken en luisteren; Spelen, hobby's en sport. Uw kind is in ontwikkeling en daarom kunnen zich in de verschillende groeifasen weer andere problemen voordoen.

Vanuit het kinderteam is specialistische deskundigheid aanwezig op de volgende gebieden:

  • Diagnostiek van jonge kinderen (0-4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand o.a. ten gevolge van vroeggeboorte (prematuritas): Revalidatie Adviesteam voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand.
  • Kinderen met handproblematiek: AAA-team voor kinderen met Aangeboren Aandoeningen van de Arm en hand/ Spastisch Handenteam/ Congenitaal Handenteam.
  • Kinderen met een spierziekte (neuromusculaire aandoeningen): NMA team van het Kinderspiercentrum Amsterdam (KSCA).
  • Kinderen met een Spina Bifida (open rug): Spinateam.

Contact

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 3345

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Revalidatie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam