Spuugpoli

Op de spuugpoli van het Emma Kinderziekenhuis worden kinderen met veel klachten van reflux behandeld. De polikliniek doet daarnaast onderzoek naar de achtergrond van reflux.

De medische term voor spugen is gastro-oesofageale reflux, kortweg reflux, wat betekent dat de maaginhoud terug de slokdarm in stroomt. Meestal gebeurt dat zonder dat je dat merkt, de maaginhoud komt niet in de mond terecht. Bovendien heeft iedereen wel eens reflux. Dat is volstrekt normaal. Maar sommige kinderen (en volwassenen) hebben wel last van reflux, dan spreken we van refluxziekte. Bij ongeveer 10% van alle kinderen onder de 1 jaar wordt refluxziekte vastgesteld door een arts.

Op de Spuugpoli werkt een team van artsen en onderzoekers die zich onder andere hebben gespecialiseerd in reflux en de behandeling daarvan. We doen onderzoek naar de achtergrond van reflux en behandelen kinderen met veel klachten van reflux. Daarnaast zien we ook kinderen die vanwege aanhoudende refluxklachten worden doorverwezen door hun huisarts of kinderarts op onze polikliniek.

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@spuugpoli.nl.


Contact

Faxnummer:
020 - 566 8000

Telefoonnummer:
020 - 566 3386

Postadres:
Poeppoli en Spuugpoli, kamer C2-312
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam