Team Kindermishandeling AMC (TASK)

Uw kind heeft een verwijzing gekregen naar het Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling Amsterdam (TASK, voorheen Team Kindermishandeling AMC), omdat er een vermoeden van mishandeling van uw kind gerezen is.

Een bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer een uur. Hierin zullen uw kind u zowel samen als apart gesproken worden. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij uw kind van top tot teen onderzocht wordt. Zo nodig worden foto’s gemaakt door een fotograaf van het AMC.

Indien de behandelend arts dit nodig acht, kan er aanvullend onderzoek aangevraagd worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om bloedonderzoek, urineonderzoek, een bezoek aan de oogarts, röntgenfoto’s of een CT scan. Kijk hier voor meer informatie over deze onderzoeken.

Uw kind wordt gezien door een multidisciplinair team. In de meeste gevallen zal dit team bestaan uit een gespecialiseerde (kinder)arts, maatschappelijk werker en orthopedagogisch specialist kindermishandeling.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) bij het bezoek aan de polikliniek aanwezig is. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Contact

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 8000

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
TASK
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam