Wat kan ik verwachten?

Inschrijven
Elke patiënt wordt ingeschreven bij het AMC en krijgt een patiëntpas met zijn/haar persoonlijke gegevens. Het patiëntplaatje wordt gemaakt bij de rode algemene Inschrijfbalie Poliklinieken. Als uw kind eerder in het AMC is geweest, maar u heeft nog geen patiëntenpas met pasfoto erop moet u deze eerst laten maken. Indien u al een patiëntenpas met pasfoto heeft kunt u direct door naar de wachtkamer.

Melden in de wachtkamer
Hierna kunnen u en uw kind zich melden in één van de drie wachtkamers. Op de verwijsbrief staat vermeld in welke wachtkamer u moet zijn. In de wachtkamer meldt u zich aan de balie bij de assistent van de arts met wie u een afspraak heeft. De assistent controleert de gegevens, vertelt hoe het consult zal verlopen en of er eventuele vertraging is. Als alles duidelijk is, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

Soms is het nodig dat uw kind voor het consult al onderzocht wordt door een assistent. Dit kan inhouden dat uw kind wordt gewogen en gemeten, dat er een ECG filmpje of echo wordt gemaakt, of dat de bloeddruk wordt gemeten. Dit meldt de assistent dan ook. Het ligt aan de drukte of deze onderzoeken direct plaats vinden of dat u nog even moet wachten.

Wachten
We proberen de wachttijden beperkt te houden en streven ernaar dat u binnen twintig minuten na uw afspraaktijd een arts te spreken krijgt. Langere wachttijden zijn niet altijd te voorkomen, bijvoorbeeld door een spoedgeval of een onderzoek dat langer duurt dan gepland. Wachttijden kunnen ook oplopen doordat patiënten te laat arriveren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk tijdig van huis te vertrekken en rekening te houden met eventuele verkeers- of weeromstandigheden. Wanneer het spreekuur uitloopt, wordt u geïnformeerd over de reden en de duur van de vertraging.

Consult
Wanneer uw kind aan de beurt is, roept de arts uw kind. Tijdens het consult bespreekt de arts de reden van uw komst en welke opties er eventueel voor behandeling zijn. Soms is het nodig om direct enkele onderzoeken te doen, zoals meten en wegen, bloeddruk meten, etc. In andere gevallen worden er vervolgonderzoeken gepland.

Het AMC is een academisch ziekenhuis, wat inhoudt dat hier studenten opgeleid worden tot arts. Het kan dus zo zijn dat er bij het consult een co-assistent aanwezig is.

Als u of uw kind vragen heeft, dan mag u deze natuurlijk altijd stellen. Ook als er iets onduidelijk is of als u denkt dat de arts iets vergeet, dan mag u dat altijd melden. Ter voorbereiding op het consult, is het raadzaam thuis al enkele vragen op te schrijven. Vergeet daarbij niet de vragen die uw kind misschien heeft.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 8000

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 16.30 uur

Faxnummer:
020 - 566 9181

E-mailadres:
ekzafspraken@amc.nl

Schriftelijke correspondentie:
Academisch Medisch Centrum
t.a.v. EKZ Afsprakenbureau,
locatie TK0-306
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam