Dagziekenhuis voor kinderen

Dagziekenhuis II

Uw arts heeft met u afgesproken dat uw kind wordt opgenomen in op het Dagziekenhuis van het AMC. In het Dagziekenhuis verblijven kinderen voor korte (minder dan 8 uur) opnames. U vindt het in het Emma Kinderziekenhuis AMC locatie H8-Noord.

Waarom het Dagziekenhuis?
In het Dagziekenhuis komen kinderen voor onderzoeken en behandelingen die binnen een dag gedaan kunen worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• een test (allergietesten, hormoontesten, dagcurve diabetes)
• een infuus (bijvoorbeeld bloedtransfusie)
• een behandeling met medicijnen. Dan gaat het altijd om een behandeling die goed gecontroleerd moeten worden, of waarbij we in de gaten willen houden of uw kind de medicijnen goed verdraagt.

In het Dagziekenhuis reserveren we ook bedden voor kinderen die meerdere onderzoeken op andere afdelingen moeten ondergaan. Of bij wie meerdere specialisten moeten langskomen voor een consult (advies). Op momenten dat het kind niet wordt onderzocht of niet door een specialist wordt bezocht, kan het dan even rustig op bed liggen.

Na de opname
Na de dagopname kan uw kind meestal weer met u mee naar huis. Soms komt het voor dat een kind alsnog moet worden opgenomen op een van de verpleegafdelingen van het Emma Kinderziekenhuis AMC.

Opnameboekje voor jonge kinderen: 'Emma naar het ziekenhuis'

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 5857

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 08.45 - 16.30 uur

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur

Postadres:
Academisch Medisch Centrum
Dagziekenhuis
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam