Chirurgie en Zuigelingen

Foto: Mike Bink / OPERA Amsterdam b.v. - Copyright Emma Kinderziekenhuis AMC

Uw kind wordt opgenomen op de afdeling Chirurgie en Zuigelingen. Op deze afdeling worden zuigelingen verpleegd van 0 tot 12 maanden, voor bijna alle mogelijke ziektebeelden. De afdeling Zuigelingen vormt één afdeling samen met Chirurgie.

Op de high-care units liggen kinderen die extra ondersteuning en bewaking nodig hebben. Hier kunnen onder andere prematuur geboren kinderen worden verpleegd vanaf de conceptuele leeftijd van dertig weken. Alle kinderen worden zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht verzorgd. Dat houdt in dat er wordt ingegaan op de signalen die uw zuigeling geeft, en dat de individuele zorg daar op wordt afgestemd.

Er zijn ook twee kamers ingericht voor slaapregistraties. Gedurende de nacht worden metingen verricht die belangrijke informatie opleveren voor het stellen van een diagnose of voor verdere behandeling. Dit onderzoek wordt verricht bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, kinderverpleegkundigen, pedagogische medewerkers en andere specialisten. U kunt alvast kennismaken met de verschillende medewerkers van de afdeling Chirurgie/Zuigelingen.

Tijdens het opnamegesprek kan alles ter sprake komen wat volgens u van belang is voor een goede opvang. Uw tips of aanmerkingen welkom. Wij vinden het belangrijk dat we samen met u uw kind de beste zorg kunnen geven.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen of uw kind mee kan werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Op de afdeling krijgt u de folder 'Informatie over de afdeling Chirurgie en Zuigelingen' Bekijk ook de algemene brochure 'Opname in het Emma kinderziekenhuis AMC'.

Contact

Afdeling:
020 - 566 3368
020 - 566 3168
24 uur per dag bereikbaar

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111, sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM

Bezoek

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam