Chirurgie en Zuigelingen

Op de afdeling

Babywatch
Babywatch maakt het voor u als ouders mogelijk om via een computer en internetverbinding, thuis of op een andere locatie, naar uw kind te kijken. Dit gebeurt met een camera die boven de couveuse of het bedje hangt. De verpleegkundige geeft u een inlogcode en maakt afspraken met u over de tijden.

Bezoek
Als ouder/verzorger bent u altijd welkom bij uw kind. We stellen het op prijs dat u zoveel mogelijk bij uw kind aanwezig bent. Voor één van de ouders is er een mogelijk om te blijven slapen op de kamer van uw kind.

Ook broers, zussen en andere familieleden en kennissen zijn welkom. Informeer op de afdeling naar de bezoektijden. Wanneer er bezoek komt moet één van de ouders aanwezig zijn. We vragen de bezoekers om op meerpersoonskamers rekening te houden met de privacy van andere patiënten en ouders.

Soms is het om medische redenen niet mogelijk dat een kind meerdere bezoekers ontvangt. Mocht dat voor uw kind gelden, dan zal de verpleging u informeren.

Bezoek van kinderen
Kinderen mogen op de afdeling alleen onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. Kinderen die in contact zijn geweest met een besmettelijke ziekte, mogen niet op bezoek komen. Bij twijfel overlegt u vooraf met een verpleegkundige van de afdeling..

Voor broertjes en zusjes van 0 tot 6 jaar is er kinderopvang mogelijk op A0 (naast de kinderpolikliniek). In de ouderlounge op de afdeling is een speelplek waar kinderen onder uw verantwoordelijkheid uitsluitend onder toezicht van een volwassene mogen spelen.

Eten voor ouders
Als u bij uw kind heeft overnacht (rooming-in), krijgt u een gratis standaard ontbijt. Bij de Keuken (G8) kunt u ‘s middags en ‘s avonds tegen betaling eten op het terras of dit eten meenemen.

Huiskamer
Op de afdeling Zuigelingen is een Ronald McDonald huiskamer aanwezig. In deze Huiskamer kunt u zich even terugtrekken van de afdeling. Als het nodig is, bent u snel weer terug bij hun kind.

Kamers
Op de afdeling zijn kamers met één en twee bedden. Afhankelijk van de reden van opname komt uw kind alleen of met een andere kind op een kamer te liggen.

Video-interactiebegeleider
In het Emma Kinderziekenhuis bestaat de mogelijkheid om met behulp van videobeelden begeleid te worden. Een pedagogisch medewerker maakt een korte video opname (± 10 minuten) van u en uw kind tijdens bijvoorbeeld de verzorging, het eten of een spelmoment. Zij kijkt deze video-opname later met u terug en laat aan de hand van de beelden zien welke signalen uw kind geeft om met u in contact te komen of te blijven. Klik hier voor meer informatie.

Voeding
In het Emma Kinderziekenhuis AMC bieden we uw kind zoveel mogelijk de voeding zoals uw kind dat thuis is gewend. Het geven van borstvoeding wordt in het AMC gestimuleerd. Wanneer uw kind niet in staat is zelf aan de borst te drinken kunt u de moedermelk afkolven. Hiervoor zijn op de afdeling kolfapparaten beschikbaar.

Alle kinderverpleegkundigen hebben basiskennis over borstvoeding en kunnen u en uw kind hierin begeleiden. Er zijn lactatiekundigen op onze afdeling werkzaam die extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden bij specifieke vragen en problemen.


Contact

Afdeling:
020 - 566 3368
020 - 566 3168
24 uur per dag bereikbaar

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111, sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM

Bezoek

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam