Chirurgie en Zuigelingen

Wie kom ik tegen?

U en uw kind krijgen in het ziekenhuis met verschillende medewerkers te maken, die nauw met elkaar samenwerken.

Artsen
Bij de behandeling zullen verschillende artsen betrokken zijn. De zaalarts en de specialisten overzien de hele behandeling van uw kind. Bij hen kunt u terecht met vragen over het ziekteverloop. De medische zorg wordt ook verleend door arts-assistenten (in opleiding tot specialist) en door studenten geneeskunde (co-assistenten).

Verpleegkundigen
Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt uw kind verzorgd door verpleegkundigen. De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorg die past bij de leeftijd en de aandoening van uw kind. Elk kind krijgt een zogenaamde Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er). De EVV-er coördineert en bewaakt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg van uw kind en begeleidt uw kind en u van opname tot ontslag. De zorg wordt ook verleend door studenten die in opleiding zijn tot verpleegkundige.

Pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers bereiden uw kind voor op ingrepen en onderzoeken. Door spel, gesprekken en ontspannende activiteiten helpen ze uw kind ook bij de verwerking van ziekenhuiservaringen en bij het omgaan met hun ziekte. Ze richten zich op het voorkomen van problemen in ontwikkeling en opvoeding ten gevolge van de ziekte. Natuurlijk is het belangrijk dat de ontwikkeling van uw kind in het ziekenhuis zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Daarom biedt het Emma Kinderziekenhuis uw kind volop gelegenheid om te spelen. Ook hierin vervullen de pedagogisch medewerkers een spilfunctie. Zij zorgen voor verantwoorde afleiding en ontspanning.

Medisch maatschappelijk werkers
Medisch maatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouders die de omgang met de ziekte en de behandeling van hun kind moeilijk vinden. Ze kunnen bemiddelen en adviseren bij praktische problemen die verband houden met de medische verzorging van het kind. Als het nodig is, verwijzen ze ouders naar speciale instanties binnen of buiten het ziekenhuis.

Kinderpsychologen
U kunt hulp krijgen van één van de kinderpsychologen. Zij richten zich op onderzoek en behandeling van kinderen die emotionele problemen en/of gedragsproblemen hebben. Ook verzorgen zij gespreksgroepen en cursussen voor chronisch zieke kinderen, hun ouders en de broertjes en zusjes.

Kinderrevalidatieteam
Een multidisciplinair team dat zich heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren die moeten revalideren. Het team is werkzaam in het Emma Kinderziekenhuis. Lees hier meer over het kinderteam.

Geestelijk verzorgers
Tot het team van zorgverleners die u in het ziekenhuis kunnen bijstaan, behoren ook de geestelijk verzorgers. Het team bestaat uit humanistische raadslieden, rooms-katholieke pastores, protestantse predikanten, en een moslim geestelijk verzorger. Lees hier meer over Geestelijke verzorging in het AMC.

Voedingsassistenten
De voedingsassistenten dragen zorg voor het eten en drinken op de afdeling. Zij beheren de afdelingskeuken en komen langs met de maaltijden. Dagelijks vragen zij de kinderen wat ze willen eten.

Afdelingssecretaresses
De afdelingssecretaresse ontvangt u op de afdeling en maakt voor u een afspraak met de polikliniek bij het ontslag van uw kind. Ze is er ook voor uw praktische vragen.

Paramedici en ondersteunend personeel
Uw kind en u kunnen ook te maken krijgen met diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, röntgen-medewerkers, afdelingsassistenten en medisch analisten. Daarnaast zijn in het Emma Kinderziekenhuis onderwijsconsulenten en huishoudelijk medewerkers. Er zijn tal van vrijwilligers actief om het verblijf van u en uw kind te veraangenamen.

Contact

Afdeling:
020 - 566 3368
020 - 566 3168
24 uur per dag bereikbaar

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111, sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM

Bezoek

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam