Grote kinderen

Naar huis

Meestal vindt het vertrek (‘ontslag’) uit het ziekenhuis in de ochtend plaats. Voor u met uw kind weggaat, spreekt u met de behandelend arts. In dit gesprek krijgt u richtlijnen voor eventueel medicijngebruik en dieet, en tips over zaken die u met het oog op de genezing beter wel of juist niet kunt toestaan.

Met de verpleegkundige heeft u een ontslaggesprek aan de hand van een formulier. Daarin kunt u aangeven of u voldoende bent voorbereid op het weer thuis zijn met uw kind, en eventuele vragen stellen. Tevens kunt u vertellen hoe u en uw kind de opname in het Emma Kinderziekenhuis hebben ervaren. Zo helpt u ons de zorg te verbeteren.

Nazorg
Wanneer dat nodig is, krijgt u aanvullende richtlijnen voor de verzorging. Veelal wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de polikliniek. Afhankelijk van de dag van ontslag wordt u op maandag of donderdag om 14.00 uur gebeld door één van de verpleegkundigen van de afdeling. U kunt dan eventuele vragen over de opname stellen.

Als uw kind thuis nog verpleegkundige zorg nodig heeft, zal de verpleegkundige dit met u bespreken. Wanneer dat nodig is kan de transferverpleegkundige ingeschakeld worden, die de zorg na ontslag van uw kind uit het ziekenhuis regelt. 

Het is goed mogelijk dat uw kind nog enige tijd nodig heeft om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Sommige kinderen zijn opeens bang om alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen plotseling weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd. Bij blijvende klachten kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker die uw kind in het ziekenhuis heeft begeleid, via telefoonnummer 020 - 566 5674.

Kijk ook naar onze uitgebreide informatie op de website 'na het ziekenhuis' van het Emma Kinderziekenhuis.

Contact

Afdeling:
020 - 566 5858
24 uur per dag

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111
sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen

Overig bezoek:
Van 14.00 tot 19.00 uur

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Grote kinderen G8 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Meibergdreef 9
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam