Intensive Care Kinderen

De afdeling heeft als Thema ‘Haven’, foto: Mike Bink
De afdeling heeft als Thema ‘Haven’, foto: Mike Bink

Uw kind wordt opgenomen op de Intensive Care Kinderen. Op de Intensive Care Kinderen worden kinderen verpleegd van 0 tot 18 jaar, die ernstig ziek zijn en extra zorg en permanente bewaking nodig hebben. Dit kan veroorzaakt zijn door een operatie, een ongeval of een ander ernstig gezondheidsprobleem.

Op de Intensive Care Kinderen worden ademhaling, hartslag en belangrijke lichaamsfuncties bewaakt, tijdelijk ondersteund of overgenomen door specialistische apparatuur.

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere behandelaars. U kunt alvast kennismaken met de medewerkers van de Intensive Care Kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat we samen met u uw kind de beste zorg kunnen geven. U kunt altijd bij uw kind aanwezig zijn en deelnemen in de zorg.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Ter voorbereiding op de opname van uw kind krijgt u een folder van Intensive Care Kinderen en het opnameboekje 'Opname in het Emma Kinderziekenhuis AMC'. U kunt deze brochures ook digitaal raadplegen.

Contact

Afdelingsbalie:
020 - 566 2754
24 uur per dag

Bezoektijden:
Voor ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen in overleg

Overig bezoek:
In overleg met ouder en verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Intensive Care H8 Zuid
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM