Intensive Care Kinderen

Overplaatsing en ontslag

Overplaatsing
De meeste kinderen verhuizen na het verblijf op de Intensive Care Kinderen naar een Kinderafdeling binnen het Emma Kinderziekenhuis, of gaan terug naar het ziekenhuis van waaruit ze werden opgenomen.

Ontslaggesprek
Voordat uw kind overgeplaatst wordt of naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige en arts.

Ontslag

Wanneer uw kind met ontslag gaat krijgt u een folder met informatie over de gang van zaken rond het ontslag of de overplaatsing. U krijgt tevens een ontslaggesprek ter afronding van de IC zorg en ter voorbereiding op de periode na de IC opname. We vragen uw mening over de periode dat uw kind bij ons was opgenomen. Wij horen graag waarover u tevreden bent en wat verbetering behoeft.

Verwerking ziekenhuisopname
Het is goed mogelijk dat uw kind en u nog enige tijd nodig hebben om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Kinderen zijn soms opeens bang om alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen plotseling weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd. Ook u kunt last hebben van stressreacties. Hier krijgt u mondelijke en schriftelijke informatie over. Kijk ook naar onze uitgebreide informatie op de site 'na het ziekenhuis' van het Emma Kinderziekenhuis. Bij blijvende klachten raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Ervaringsonderzoek
Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor kind en ouders goed verloopt. Vandaar dat wij altijd naar de ervaringen en belevingen van ouders vragen. Binnen vier weken na ontslag van de IC krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Hiermee proberen wij de zorg voor alle kinderen en hun ouders te verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst: IC-Kinderen; uw ervaring telt, in te vullen. De gegevens van de vragenlijst worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

NICO polikliniek: Nazorg Intensive Care Opname
Ongeveer drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis worden kinderen, die onverwacht waren opgenomen op de Intensive Care, teruggezien op de NICO polikliniek. De kinderen die ‘gepland’ waren opgenomen of al bekend waren met een ziekte bij een andere specialist komen voor controle op de polikliniek bij de eigen specialist terug.

Gegevensverzameling
De afdeling Intensive Care voor Kinderen probeert de zorg voor toekomstige patiënten steeds verder te verbeteren. Daarom vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. Het kan zijn dat u benaderd wordt door één van onze artsen met het verzoek hieraan mee te doen. Ook doet onze afdeling mee aan nationale gegevensverzameling. De gegevens worden anoniem verzameld (zonder dat persoonsgegevens herkend kunnen worden). Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken aan de behandelend arts. De gegevens van uw kind worden dan niet ten behoeve van de registratie verstrekt. Voor meer informatie over de landelijke gegevensverzameling kunt u terecht bij de stichting PICE: www.pice.nl

Contact

Afdelingsbalie:
020 - 566 2754
24 uur per dag

Bezoektijden:
Voor ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen in overleg

Overig bezoek:
In overleg met ouder en verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Intensive Care H8 Zuid
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM