Intensive Care Kinderen

Voorbereiding op de opname

Indien verwacht wordt dat uw kind na een operatie moet worden opgenomen op de Intensive Care Kinderen, vindt er vooraf een gesprek plaats met een pedagogisch medewerker of met een verpleegkundige. Die geeft u de nodige informatie en beantwoordt uw vragen zo veel mogelijk.

Rondleiding
Het is mogelijk om van te voren een rondleiding te krijgen op de afdeling en informatie te krijgen over de opname. U kunt hiernaar vragen bij uw behandelend arts op de polikliniek of op de verpleegafdeling.

Meenemen
• De ziektekostenverzekering van uw kind
• Legitimatiebewijs van één van de ouders (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart)
• Eventueel een knuffel of geliefd speelgoed van uw kind

U mag uw tas en/of jas niet meenemen op de Intenstive Care Kinderen. Deze kunt u aan een kapstok hangen bij de ingang van de afdeling. Het is verstandig geen waardevolle spullen mee te nemen, het AMC is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Opnamegesprek
Binnen 24 uur vindt een opnamegesprek plaats met de verpleegkundige en de arts. Tijdens een opnamegesprek kunt u onder andere meer vertellen over uw thuissituatie en ontvangt u verdere informatie over de gang van zaken op de afdeling.

Vragen
Als u vragen heeft, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. U kunt hem of haar bereiken via de afdeling.

Telefoonnummer:
020 - 566 2754

Bereikbaarheid:
24 uur per dag

Transport

Uw kind wordt overgebracht naar de afdeling Intensive Care Kinderen van het Emma Kinderziekenhuis AMC door het transportteam van deze afdeling. U kunt het transportteam bereiken op 020-56 62754.

Wanneer uw kind wordt overgeplaatst, rijdt u dan voorzichtig en houdt u aan de volgende expliciete geboden:

  1. Ga pas naar het ziekenhuis als de ambulance is vertrokken.
  2. Rijd niet vlak achter de ambulance aan en houdt u aan de maximumsnelheid.
  3. Laat u rijden indien mogelijk; stress beïnvloedt uw vermogen om te rijden.

Indien er geen mogelijkheid is uw kind hier een plaats te bieden, zullen wij zorg dragen voor het vervoer naar een ander academisch ziekenhuis:

Contact

Afdelingsbalie:
020 - 566 2754
24 uur per dag

Bezoektijden:
Voor ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen in overleg

Overig bezoek:
In overleg met ouder en verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Intensive Care H8 Zuid
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM